פרשת השבוע

דבר תורה לפרשת יתרו מאת הרבנית בקשי דורון תחי'

מה שמע יתרו? ואיך ראו ישראל את הקולות? דבר תורה לפרשת יתרו מאת הרבנית בקשי דורון תחי'