מאמרים

כאיש אחד בלב אחד - האחדות - סוד הכח של עם ישראל

כאיש אחד בלב אחד - האחדות - סוד הכח של עם ישראל - מתוך שיחה לפרשת ויקהל של הרבנית בקשי דורון תחי'


פרשתנו פותחת בעניין השבת, ובעניין בניית המשכן.
"קְח֨וּ מֵאִתְּכֶ֤ם תְּרוּמָה֙ לַֽה' כֹּ֚ל נְדִ֣יב לִבּ֔וֹ יְבִיאֶ֕הָ אֵ֖ת תְּרוּמַ֣ת ה'" (שמות ל"ה ה'). הקב"ה מצפה מאיתנו להיות חכמי לב, נדיבי לב: העיקר הלב: אם יש לב - יש הכל!
ה' נותן חכמה - במי שיש לו חכמת הלב! משכן הרצונות הוא הלב, ורחמנא ליבא בעי.

ובפרשה זו עם ישראל מתקהל - מתאחד איש אחד בלב אחד. מטרת המשכן: לאחד את עם ישראל.
לפני בניית המשכן, הותרו במות יחיד, וכשנבנה המשכן, הן נאסרו. המשכן: איחד את עם ישראל כאיש אחד. וזו גם מטרת השבת, בה עם ישראל מתקהל, לשיעורי תורה, לדרשות, לתפילה בציבור: "כולהון מתאחדין ברזא דאחד" - בסוד האחד: האחדות. וזה סוד הכח של עם ישראל!

כשחטא אדם הראשון, אחרי החטא הוא יצא מהאחדות שלו. כותב המכתב מאליהו שמטרת היום היא: לאחד את עם ישראל, ולכן על עבירות שבין אדם לחברו אין יום הכיפורים מכפר. באחדות, חוזרים להיות בסוד שורש כל הנשמות - אדם הראשון, ואם תימצא טינה בין איש לרעהו, הרי הוא מפריד בשורש העליון!
אלא צריך שיהיו כל עם ישראל בלב אחד באחדות השלם. לכן, אחרי חטא העגל, שהביא פירוד, נבנה משכן אחד, ועבודת ה' נמצאת במקום אחד, וגם השבת - מקבילה לעבודת המשכן והמקדש, והמלאכות האסורות בה נלמדו ממלאכת בניית המשכן.

והאחדות הזו באה לידי ביטוי ביום השבת, רזא דאחד, שהוא יום של אחדות. האחדות, נותנת את הכח: כשמכוונים את כל הכוחות למטרה אחת, הכח גדל פי כמה. וכך יעקב אבינו, כשגולל את האבן, ריכז את כוחותיו וכך הכח היה פי כמה! ובשבת, רזא דאחד, אנו מרכזים את כל כוחותנו למטרה אחת: קידוש שמו יתברך בעולם.
כמו שבמעמד הר סיני היתה שביתה מוחלטת. לשבות - כדי "לכבות" את רעשי ימי המעשה, וכך לשמוע את קול ה' מדבר אלינו.