פרשת השבוע

דבר תורה לפרשת משפטים עם הרבנית בקשי דורון תחי'

דבר תורה לפרשת משפטים עם הרבנית בקשי דורון תחי'