בין אדם לחברו

איך נכתבת המילה מחלוקת

איך כותבים מחלוקת באותיות דפוס: מ-ח-ל-ו-ק-ת
האות מ סגורה מכל הכיוונים, יש לה פתח קן.
לאות ח' - יש פתח יותר גדול.
לאות ל' - יש זנב למעלה.
לאות ק' - יש זנב למטה.
אות ת'- יש זנב לצדדים.
דבר זה בא ללמדנו, אם נותנים ליצר הרע של מחלוקת להיכנס, אזי - אורח בא ומתנהג כבעל הבית.
ואפילו נתנו ליצה"ר להיכנס בפתח הקטן של האות מ', הוא מתפשט בפתח של האות ח', הוא מסתעף למעלה של האות ל', הוא פונה למטה לזנב של האות ק', ומסתעף.