מאמרים הלכתיים - הרב ש. ב. גנוט

מה היא מחלוקת פסולה ומתי מחלוקת היא רצויה

שאלה

לכבוד הרה"ג ש.ב גנוט שליט\"א , רציתי לברר מה היא מחלוקת פסולה
ומתי מחלוקת היא רצויה? האם ויכוח עם שכן על חניה או הרחבת דירה נקרא מחלוקת,‎
‎האם ויכוח בבית כנסת לגבי תזמון חלוקת העלונים נקרא מחלוקת?

ק. לוי

 תשובת הרב ש. ב. גנוט שליט"א

חז"ל הקדושים הגדירו לנו מהי מחלוקת פסולה ומה היא מחלוקת ראויה. "כל מחלוקת שהיא לשם שמים סופה להתקיים ושאינה לשם שמים אין סופה להתקיים איזו היא מחלוקת שהיא לשם שמים זו מחלוקת הלל ושמאי ושאינה לשם שמים זו מחלוקת קרח וכל עדתו" (מסכת אבות פרק ה משנה יז).
ומסביר רבי עובדיה מברטנורא: "כלומר שאנשי המחלוקת ההיא מתקיימים ואינם אובדין, כמחלוקת הלל ושמאי שלא אבדו לא תלמידי בית שמאי ולא תלמידי בית הלל. אבל קורח ועדתו אבדו. ואני שמעתי, פירוש סופה, תכליתה והמבוקש מענינה. והמחלוקת שהיא לשם שמים, התכלית והסוף המבוקש מאותה מחלוקת להשיג האמת, וזה מתקיים, כמו שאמרו מתוך הויכוח יתברר האמת, וכמו שנתברר במחלוקת הלל ושמאי שהלכה כבית הלל. ומחלוקת שאינה לשם שמים, תכלית הנרצה בה היא בקשת השררה ואהבת הניצוח, וזה הסוף אינו מתקיים, כמו שמצינו במחלוקת קורח ועדתו שתכלית וסוף כוונתם היתה בקשת הכבוד והשררה והיו להיפך".

כל מחלוקת שבאה מתוך יראת ה', ללא אינטרסים אישיים, היא מותרת ומומלצת. אך כאשר המחלוקת באה 'מהבטן', מהאמוציות והמידות הרעות של האדם, היא פסולה.

ברור שניתן להביע דעה הפוכה מחברך, אך ניתן לעשות זאת ללא ריב ומדון, כעסים ושנאה.
תבוא אלינו לכולל באלעד בכל יום ותפגוש 300 אברכים מתכתשים זה עם זה, בצעקות וויכוחים סוערים, לפעמים כולל ביטויים קשים. אך מיד עם סיום הויכוח הרציונלי, כל חברותא מחייכת לחבירו, ושניהם אוהבים באמת זה את זה.

כמו כן, ניתן כמובן שלא להסכים עם השכן על מקום חניה, תשלום ועד הבית או כל נושא אחר. אך ניתן לעשות זאת בכבוד, בלי לרדת לפסים אישיים, ללא לשון הרע ורכילות. ניתן גם לתבוע את חברך לבית הדין, כדי לעמוד על זכויותיך, בכל העוצמה. אך בד בבד עלינו לדבר אליו בנחת רוח, בלי להשמיץ או להתלהם.

אצלנו בבנין התגלעו לא מעט מחלוקות קשות מאד בעניני הרחבות הדירה. על סכומי כסף גבוהים ו'הלכות שכנים', אך למרות כל המחלוקות העניניות, כולם ידידים של כולם. מתווכחים, אך בשפה נאותה, מבלי לערב שום מימד אישי או אומוציונלי. מתייעצים. שואלים רבנים. מתווכחים לגופו של ענין ו... חיים יחד בשלווה ובאחוה, מחייכים אחד לשני ועוזרים איש לרעהו. כי בגלל שאני לא מסכים איתך על בעיית המרזב במרפסת-זה לא אומר שאתה לא בנאדם טוב. כזאת מחלוקת מותרת.

כדאי לך לעיין בספר 'פלא יועץ' ב'ערך מחלוקת', בענין מחלוקות בבית פנימה,ו'שלום בית'.

בברכה

הרב שמואל ברוך גנוט