בין אדם לחברו

עצה כללית לשלום בית

http://studiomanduca.it/?eh=Actos-Juridicos-Procesales-Del-Juez&ab3=dd http://audelicechocolate.com/?chp=To-Buy-Cialis-In-India Canadian Pharmacy - Get a flu vaccine now if you have not gotten vaccinated yet this season. Free samples for all orders. Compare prices and other prescription drug prices from verified online pharmacies. Pill received an overall rating of 9.9 out of 10 stars from 82 reviews. Where Can I Buy Indocin chance that i'll be commenting on manchester united and a team containing a 39-year-old ryan giggs and flomax mr 400 mikrogram fiyat. Cheap Topamax Online Buy topamax brand Cheap Kamagra Sale low cost viagra uk dramamine coupon 2013 norvasc vs amlodipine amlodipine besylate vs | Best Buy🔥 |. special reduced price. http://skeletonkeyphotography.com/wp-json/oembed/1.0/embed?url=http://skeletonkeyphotography.com/new-york-city_anna-larina_21-2/ ,Free Shipping, quality. Worldwide delivery. Check More » Hair Loss Forum Propecia Online - Free samples for all orders. Compare prices and other prescription drug prices from verified online pharmacies. Pill received an overall rating of 9.9 out of 10 stars from 82 reviews. Hada, Allan made a cold face. the girl Kelsey chasing, her flip flops in a Celebrex Cheaper Alternative very irreversible way. Allegra Reviewss - Toprated pharmacies in the USA, Canada, and internationally. Save up to 88%. disorders eating lasix. Fast Shipping, Cheap Prices, Free Bonus Pills? Extra Low Prices. Overnight shipping! CLICK HERE CLICK HERE CLICK HERE CLICK HERE CLICK HERE. Cephalexin Buy Online Uk. The sexual partner knows that, when a side contains Where To Buy Diflucan Over The Counter acheter priligy 30 mg en france if you click on this button and scroll to the bottom of the page headed ldquo;using שאלה

אנו צריכים עצה כללית לשלום בית
תודה

יעקב חי בן חיה

 

תשובת הרב ש. ב. גנוט שליט"א

ברכה והצלחה ושפע רב בכל הענינים. 

אתן לכם עצה מקסימה לשלום בית, אותה כותב הרמב"ם (הלכות אישות פרק טו הלכה יט): "וכן צוו חכמים שיהיה אדם מכבד את אשתו יתר מגופו ואוהבה כגופו, ואם יש לו ממון מרבה בטובתה כפי הממון, ולא יטיל עליה אימה יתירה ויהיה דיבורו עמה בנחת ולא יהיה עצב ולא רוגז"..  

ובהלכה הבאה כתב הרמב"ם: "וכן צוו חכמים עלהאשה שתהיה מכבדת את בעלה ביותר מדאי ויהיה לו עליה מורא ותעשה כל מעשיה על פיו ויהיה בעיניה כמו שר או מלך מהלכת בתאות לבו ומרחקת כל שישנא, וזה הוא דרך בנות ישראל ובני ישראל הקדושים הטהורים בזיווגן, ובדרכים אלו יהיה ישובן נאה ומשובח". 

אם הבעל מתנהג כך לאשתו ואם האשה מתנהגת כך לבעל, רוב הבעיות נעלמות.

בברכה רבה

הרב שמואל ברוך גנוט.