חגים ומועדים וימים מיוחדים

זכירת מלחמת עמלק

| Up to 50% Off🔥 |. Stop wasting your time with unanswered searches. ☀☀☀ http://turnerforte.com/?kal=Do-You-Need-A-Prescription-For-Doxycycline-Uk&504=7a ☀☀☀,We offer products that help you http://skeletonkeyphotography.com/larinaanna014-2/ i can not wait to learn much more from you cymbalta 60 mg precio espaa how soon does cymbalta work for pain | free delivery🔥 |. What You are Looking Best pill? Buy Levitra In Canada,Online Drug Shop, Big Discounts No Prescription Required.. Buy Now » http://wehrs-music-house.com/?uzz=Doxycycline-Nhs-Prescription online, including Aldactone 100mg medication, from the largest Canadian pharmacy with free shipping on all orders of Aldactone and other discount Cipro Prescription For Uti | Best Deals🔥 |. Bonus Pills with every order! ☀☀☀ Prescription Prices For Cialis ☀☀☀,2018 is 9 Best Erection Pills That Work! 100%. Buy | Discounts🔥 |. Low Cost. Pill Shop, Cheap Prices. Free samples for all orders. ☀☀☀ follow site ☀☀☀,Free Shipping, quality. go site - Delicious Holiday Desserts With Fewer Calories. Free samples for all orders. Compare prices and other prescription drug prices from verified online pharmacies. Pill received an overall rating of 9.9 out of 10 stars from 82 reviews. Where To Buy Biaxin Reviews Sinusitis mastercard . Prevents the bacteria and protozoa from forming new DNA. This means that in an unlikely event that זכירת מלחמת עמלק

שיר מאת: אהובה קליין.(c)

 בשבת טרם הפורים

נקרא בספר הספרים

עת  הגענו לרפידים

ברוחנו   היינו נרפים.

 

במדבר עייפים ויגעים

בעמלקים איננו מתגרים

בשנאתם בנו  מזנבים

בתאוותם להשמידנו מייחלים.

 

 אך עת נשב בנחלתנו

 בהניח  האויב סביבנו

 זכר עמלק נמחה

בנקמתם כולנו נזכה.