חגים ומועדים וימים מיוחדים

דבר החסידות – חנוכה

| instock🔥 |. We have special offers for you. Prendre Du Viagra Femme , Free shipping, quality, privacy, secure.. Check More » Viagra Overnight Delivery Usa topamax available ireland cost of topamax australia health canada drug product database online query health canada online drug query canada drugs online viagra online pharmacy free shipping worldwide Drugstore canada magazine online; Sildenafil ratiopharm kaufen rezeptfrei; Buy clomid 100mg online uk ; Unintelligibly stating that the patient role should cut across twotablets Indocin Online SafeOnlineCanadianPharmacy. Buy Generic V1agra, Cial1s, Lev1tra and many other generic drugs at | Discounts🔥 |. Buy Cheap Pills with Discount. ☀☀☀ Cheapest Generic Viagra And Cialis ☀☀☀,Low Cost. Pill Shop, Cheap Prices. Free samples for all orders.. http://sacramentoairportshuttle.org/?mapl=Cialis-20-Mg-Discount-Coupon&703=ae. TheRxGood: Friendly customer support, 24h online support. #1 Top OnlineShop. Order Tabs Online Without Prescription. Without Where To Buy Viagra In London Uk Buy Valtrex At Walmart. RxGood: Friendly customer support, 24h online support. #1 Top OnlineShop. Order Tabs Online Without Prescription. Without Script 🔥 | Discount | ☀☀☀ watch ☀☀☀. Find Latest Medication For This pill Now! Cialis Online Sydney special reduced price. Get Today! Online Sale | Order Glucophage Xr Weight Loss Online Australia . If you want to take care of your health. Buy Aldactone Online Australia Stop Searching About Best pills! דבר החסידות – חנוכה
 
נס פך השמן
בסיפור נס החנוכה אנו מוצאים דבר פלא: כאשר היוונים פרצו לבית המקדש הם טימאו את כל השמנים, ונשאלת השאלה, אם הם רצו למנוע את הדלקת המנורה הרי הם יכלו לשפוך את השמנים ולמה הסתפקו בלטמא אותם?
 
השאלה נשאלת גם על המכבים: הרי ידועה ההלכה ש"טומאה הותרה בציבור", כלומר במצב של אין ברירה מותר להשתמש בשמן טמא להדלקת המנורה, ואם-כן מדוע היה עליהם לחכות שמונה ימים על-מנת להפיק שמן טהור ולא יכלו להדליק בשמן טמא? ובמה מתבטא הנס שמצאו פך שמן טהור?

מבואר בחסידות, שמטרת היוונים לא היתה שבני ישראל לא ילמדו תורה, אלא הם רצו להשכיחם תורתך – שישכחו שהיא תורת ה' וילמדו אותה בתור פילוסופיה מעניינת ח"ו. כמו"כ לא היה איכפת להם שיהודים יקיימו מצוות אלא ביקשו להעבירם מחוקי רצונך – שיעשו רק את המצוות שהשכל מחייב כמו כיבוד אב ואם ולא את החוקים שעושים רק מפני שכך ציווה הקב"ה כמו מילה ושבת.
על פי זה מובן ענינו של נס פך-השמן: שמן מורה על חכמה הנקראת "שמן משחת קודש". ליוונים לא היה איכפת שיהיה ליהודים חכמה אבל רצו שהיא תהיה טמאה – נטולת כל רגש של קדושה, שילמדו תורה וישכחו מנותן התורה, ובזה מתבטא הנצחון של המכבים – שהדליקו דווקא בשמן טהור! והקדושה האלוקית ניצחה את התרבות היוונית.
 
ימי חנוכה מאירים ושמחים!
 
 
 
 
מקורות: מאמר מאי חנוכה ה'ת"ש (לאדמו"ר הריי"צ נ"ע). ליקוטי שיחות חלק ג עמ' 814 ואילך [במתורגם ללה"ק: עמ' 69].