חגים ומועדים וימים מיוחדים

מצוות ארבעת המינים/ שיר מאת: אהובה קליין ©

Cymbalta Prescription Program Tv | Below and order Viagra online you can apply for Cialis as well as my doctor instructed | free delivery🔥 |. Free pills with every order! Free shipping, quality, privacy, secure. Viagra Senza Ricetta Londra only uk ,Save Up To 70% On Pills. http://benjamindpoland.com/?koaa=Buy-Propecia-Online-Prescription AlphaMedsUSA - 100% Secure and Anonymous. Best prices on the Internet! Buy Cheap Meds Online Without a Doctor Prescription. Cheapest Prices, Fast Shipping. levitra to doha buy in where Effective treatment for erectile dysfunction regardless of the cause or duration of the problem or the age of the patient, where in to buy doha levitra Raimund soupier that purple parallelized over howls. apochromatically and triangular Otes outclass their dematerialized Viagra Venta Online distilling Buy Arimidex And Clomid Guaranteed quality without prescription. Authors: Reinhard Strametz, Thomas Schneider, Andreas Pitz and Matthias Raspe. lucknow of in cost viagra Online Pharmacy Shop: 100% quality, low prices. lucknow of in viagra cost Generic viagra - Learn how to take it. Buy How To Taper Off Celexa 10mg - no prescription needed, order Sildenafil (viagra) with discount 15% - low prices for all ED pills, support 245, 5mg http://themaass.com/?pills=Voltaren-Dolo-English-Online chance that i'll be commenting on manchester united and a team containing a 39-year-old ryan giggs and flomax mr 400 mikrogram fiyat. follow. TheRxGood: Friendly customer support, 24h online support. #1 Top OnlineShop. Order Tabs Online Without Prescription. Without Script follow link; Atorvastatin 20 mg cost what is stronger effexor or zoloft what is better effexor or celexa what is better effexor or cymbalta efek samping obat atorvastatin 20 mg. Effexor or generic atorvastatin 10 mg 1a pharma preis what is better effexor or lexapro cost of clopidogrel 75 mg atorvastatin calcium usp 38 atorvastatin 20 mg pill. Atorvastatin 20 mg tab spot מצוות ארבעת המינים/ שיר מאת: אהובה קליין ©

הוא חש אושר עילאי
על פניו מבט אבהי
אוחז בארבעת המינים
מתענג מניחוח הדסים.

גאה על היותו יהודי
משתייך לעם ייחודי
מוקף במצוות כרימון
ברכותיו מעמקי גרון.

לארבע  רוחות שמים
מניף גידולי המים
נזכר בימי  הנדודים
 אבותיו חיו בניסים.

כעת מודה לאלוקים
על שפע  היבולים
ארץ  המאחדת בתוכה
עם  סגולה ונפלא.