מאמרים

פרק ראשון - השבת - מעין עולם הבא. האמנם?

 פרק ראשון - השבת - מעין עולם הבא. האמנם?

מתוך חוברת מקור הברכה - הרב זמיר כהן שליט"א

שאלה:"בעת שיחה עם זוג ממכרי אשר חזרו בתשובה, שמתי לב שכאשר הם דיברו על יום השבת הם פשוט קרנו מאושר ושידרו הנאה וגעגועים תוך שהם מגדירים יום זה כיום של שמחה ועונג. ואני תמה הרי לא כל דבר שמותר לעשותו בחול מותר בשבת, מה היא אם-כן השבת, מגבילה או מענגת?".

הרב זמיר כהן

תשובה: לפני שניגש להסבר הדברים, נפתח בביקור - כאורחים סמויים העומדים מן הצד, בביתו של שומר השבת בשלמות, וננסה לחוות שבת יהודית מקורית. 

והסיבה פשוטה. מי שחווה שבת כזו, או לפחות התחבר עם חווייתו של מי שחווה, לא רק שאינו מוטרד מהשאלה, הוא פשוט מרגיש בכל חושיו את התשובה. 

הנה יום שישי הגיע וההכנות לשבת בעיצומן [שהרי יש לכבד ולענג את השבת כמי שמלכה חשובה מתארחת בביתו והמכבד ומענג את השבת מובטח הוא מאת בורא ושליט העולם שיגיע למדרגות גבוהות בזה ובבא. וכמו שנאמר על ידי הנביא ישעיהו: "אם תשיב משבת רגליך, עשות חפצך ביום קודשי (כמו "מלעשות חפצך". כלומר תמנע עצמך מלעשות את צרכי החול שלך ביום קודשי), וקראת לשבת עונג (תקבע את השבת כיום עונג), לקדוש ה' מכובד, וכבדתו מעשות דרכיך ודבר דבר (תכבדו מלעשות (=שלא לעשות) מעשה שהוא דרך חול ומלדבר דברי חול), אז תתענג על ה' (=עונג רוחני ברמה הגבוהה ביותר כפי שאלוקים יכול להעניק) והרכבתיך על במותי (מלשון במה) ארץ, והאכלתיך נחלת יעקב אביך, כי פי ה' דיבר". (ישעיהו נו, ח)] 

מיטב התבשילים האהובים על בני הבית כבר מוכנים לסעודות השבת, וניחוחותיהם המשתלבים באווירת ההכנות האחרונות יוצרים תחושה מיוחדת במינה. המפה הלבנה נפרסת ועליה מוצבות חלות השבת במגש נאה מתחת כיסויין המעוטר. נרות השבת מוכנים להדלקה והכל מתלבשים חגיגית. הפלטה של שבת ניצבת במקומה ושעון השבת מקבל הוראות הפעלה וכיבוי של התאורה ללא מגע יד בשבת. שעת הדלקת הנרות מתקרבת. ארגונים סידורים והכנות אחרונות. הציפיה לכניסת השבת ומתח אתגר העמידה במרוץ הזמן ממלא את הלב. צפירה (כנהוג בשכונות שומרי המצוות) ו…הדלקת נרות השבת. המתח התפרק בבת אחת. תפילה של אם יהודיה על בריאות ושלום בעלה וילדיה. היא פוקחת עיניה ומביטה בחיוך של עונג ושלוה אל ילדיה הקטנים המתבוננים בה בסקרנות. "שבת שלום" הם שומעים כמו מתנגן, ונשיקת אהבה מלבה של אמא. 

שלוה ורוגע 
אבא והבנים בבית הכנסת, אמא יושבת וקוראת בנחת אמיתית, מספרת ומאזינה לקטניה בסבלנות מעל ומעבר לנדרש. כלי התקשורת דוממים, ואפילו הטלפון נרדם. תחושת חום ואהבה אופפים את כל הבית. והנה נקישה והדלת נפתחת, "שבת שלום" מאחל האב ופניו מאירות. האם זה אבא של יום יום העובד כה קשה וטרוד בפרנסתו? הרי זה…מלך!! מתגנבת תחושה, ללא מילים, אל הלב. 

התארגנות קלה לקראת הקידוש וכבר נשמע הזמר, גדולים וקטנים גם יחד: "שלום עליכם, מלאכי השלום, מלאכי עליון, ממלך מלכי המלכים-הקדוש ברוך הוא… בואכם לשלום… ברכוני לשלום… בשבתכם לשלום… בצאתכם לשלום… 

ומכאן עוברים כולם, גדולים וקטנים, אל השיר הניצב בפסגת שירי ההלל לרעייה היקרה, הבונה ביתה במסירות, באהבה ובתבונה:
"אשת חיל מי ימצא, ורחוק מפנינים מכרה, 
בטח בה לב בעלה, ושלל לא יחסר, 
גמלתהו טוב ולא רע, כל ימי חייה,
………………………
………………………
רבות בנות עשו חיל, ואת עלית על כולנה.
ש קר החן,והבל היופי, אשה יראת ה' היא תתהלל, 
תנו לה מפרי ידיה, ויהללוה בשערים מעשיה". 
קידוש. 
היין כמו נוצץ בגביע של שבת. אבא נעמד ואתו כולם, תחושה מרוממת של קדושה אופפת את כולם. "ברוך אתה ה'... בורא פרי הגפן. ברוך אתה ה'... אשר קידשנו במצוותיו ורצה בנו, ושבת קודשו באהבה וברצון הנחילנו…ברוך אתה ה' מקדש השבת". גם קולו של התינוק שמצא לנכון לבכות בדיוק ברגע זה, אינו פוגע באווירה הקסומה של שעת הקידוש. הלבבות מחובקים… 

סעודת השבת, שירי שבת 
שיחות שאינן גולשות לענייני כספים, עבודה, טרדות ודאגות, שהרי שבת היום!! והפסוק אומר (ישעיה נו, ח) "ממצוא חפצך ודבר דבר", דבורי עסק וממון אסורים בשבת!. סיפור מאבא ורעיון יפה מפרשת השבוע. בן השלוש וחצי מציג בגאווה את האותיות שלמד השבוע, ובן החמש כבר יודע לקרוא! שאלות ותשובות מהפרשה, שירים, שובבות ומשחקי ילדים. ריב בין הקטנים מכניס את אבא לתפקיד משכין השלום, לכולם יש פנאי לכולם, והנה כבר ניגשים לברכת המזון. איש אינו לחוץ, איש אינו ממהר, הטלפון אינו מצלצל, וכלי התקשורת אינם מטרידים. שיחות / ביקור חברים / טיול רגוע בשכונה / לימוד בחיק המשפחה. 

בוקר
תפילת שחרית של שבת וקריאת התורה. פרשה לפרשה מצטרפות לחשבון גדול. אחת לשנה זוכים המשתתפים הקבועים בתפילות השבת לסיים את כל חמשת חומשי התורה! 

קידוש של יום, סעודת שבת, שירים שיחות ורעיון, ברכת המזון, ו… הרי שבת ראשי תיבות שינה בשבת תענוג… 

משחק עם הילדים 
שיחה נעימה בין ההורים, טיול רגלי שליו ונינוח, קריאה, שיעור תורני מעניין, עונג-שבת, תפילת מנחה, סעודה שלישית קלה, תפילת ערבית והבדלה. 

ובהבדלה
מברכים על היין, על הנר, וגם… על הבשמים. שהרי לעבור מרוממות נשמת השבת לשגרת החול, זה קשה. הבשמים, מרגיעים מעט… 

מי שחי כך
ואפילו ברמה חווייתית נמוכה מזו, ואפילו הוא מתגורר בסביבה שאינה שומרת שבת, אינו מבין את השאלה "האם אינך מוגבל על ידי השבת??". כן! אמנם לא כל דבר שאני עושה בחול אעשה בשבת. אך הרי מגבלות אלו משתלמות מאד! שהרי הן הן שיוצרות את האווירה הקסומה והמיוחדת של השבת - בדיוק כשם שמגבלות הדיבור הנינוח והשקט, הלבוש המכובד ואיסור העישון באולמות ארמון המלכות בבריטניה, שותפות גמורות הן בתחושת ההוד האופפת את המבקרים. נבין מעתה מדוע כאשר שומר השבת נשאל על ידי חבריו מן העבר: "ומה עם הנסיעה לים?" הוא מביט בהם בחיוך מהול ברחמים… בלבו הוא חש כמי שביקשו ממנו להחליף כתרו של מלך בנזיד עדשים. אמנם נכון, נזיד עדשים טעים הוא, אך אוותר עליו ללא היסוס כאשר מן הצד האחר ניצבת תמורה יקרה הרבה יותר לאין ערוך. 

לסיכום: אכן, שומר השבת נמנע בשבת מלבצע פעולות מסוימות המותרות בחול ואסורות בשבת. לעיתים הדבר דורש הקרבה וחוסר נוחות זמנית, אך יודע הוא היטב כי דווקא ההקפדה על פריטים אלה היא היא שמאפשרת ליהנות אחת לשבוע(!) מעינוג רוחני ברמה הגבוהה ביותר. כך חי הוא תמיד בחדוות הידיעה האמיתית כי: 

נזיד עדשים אני מקריב לעומת ארמון מלכות השבת. ב. חייל אני בצבא מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך-הוא, האוהבני אהבה עזה ובכל הוראותיו חפץ2 הוא רק בטובתי. [ אגב נציין שגם מה שנתפס כענישה בעולם הזה או הבא, אינה נקמה אלא ניקיון כדי לאפשר לנשמה הטהורה מכתמיה לקבל את שכרה בבחינת להתענג על ה' ולהנות מזיו שכינתו. (ראה "מסילת ישרים" פרק א'). ואף שאין הכל חשים כך בעת כאב וצער, הרי הדבר דומה לילד האחוז חזק בזרועות אביו כדי לאפשר לרופא לנקז את הדלקת שבאצבעו. יתכן שהילד יבכה ואולי אפילו יכעס מאד על אביו, אך בבוא היום הוא יבין את התועלת הרבה ואף יודה לו על כך.] והריני שמח על דבריו, ושומע באהבה להוראותיו. 
___________________
1) שהרי יש לכבד ולענג את השבת כמי שמלכה חשובה מתארחת בביתו. והמכבד ומענג את השבת מובטח הוא מאת בורא ושליט העולם שיגיע למדרגות גבוהות בזה ובבא. וכמו שנאמר על ידי הנביא ישעיהו: "אם תשיב משבת רגליך, עשות חפצך ביום קודשי (כמו "מלעשות חפצך". כלומר תמנע עצמך מלעשות את צרכי החול שלך ביום קודשי), וקראת לשבת עונג (תקבע את השבת כיום עונג), לקדוש ה' מכובד, וכבדתו מעשות דרכיך ודבר דבר (תכבדו מלעשות (=שלא לעשות) מעשה שהוא דרך חול ומלדבר דברי חול), אז תתענג על ה' (=עונג רוחני ברמה הגבוהה ביותר כפי שאלוקים יכול להעניק) והרכבתיך על במותי (מלשון במה) ארץ, והאכלתיך נחלת יעקב אביך, כי פי ה' דיבר". (ישעיהו נו, ח)

2) אגב נציין שגם מה שנתפס כענישה בעולם הזה או הבא, אינה נקמה אלא ניקיון כדי לאפשר לנשמה הטהורה מכתמיה לקבל את שכרה בבחינת להתענג על ה' ולהנות מזיו שכינתו. (ראה "מסילת ישרים" פרק א'). ואף שאין הכל חשים כך בעת כאב וצער, הרי הדבר דומה לילד האחוז חזק בזרועות אביו כדי לאפשר לרופא לנקז את הדלקת שבאצבעו. יתכן שהילד יבכה ואולי אפילו יכעס מאד על אביו, אך בבוא היום הוא יבין את התועלת הרבה ואף יודה לו על כך. 

הידברות - אשנב ההיכרות לעולם היהדות