מאמרים

מזמור שיר ליום השבת

מזמור שיר ליום השבת

מאת: יצחק בן שבת, באר שבע 

י הודי יקר בא וראה כמה השבת יקרה לך,כל מה שתרצה היא תיתן לך,כל מה שתבקש היא תענה לך וכל מה שעליך לעשות הוא רק להחליט על שמירת השבת. כי השבת היא מקור הברכה,כי השבת היא סוד ההצלחה.

צ ריך אתה אולי הצלחה בעסקים,מבקש אתה אולי רפואה למכאובים,תתחיל לשמור שבת וימים טובים. תתחיל במחשבה,ועבור למעשים. כי השבת היא מקור הברכה,כי השבת היא סוד ההצלחה.

ח
 שוב בלבך כמה שווה לך,שהמזל הטוב יפקוד את ביתך,שתהיו שמורים מכל רע אתה ובני ביתך,אז.. שמור את השבת ,והיא תשמור אותך. כי השבת היא מקור הברכה,כי השבת היא סוד ההצלחה.

ק ום בנאדם וקבל על עצמך להתחיל לשמור שבת בכל כחך,ואז תראה ניסים ונפלאות שהשם יתברך יעשה לך.פתאום הכל מסתדר לך,רק נסה ותראה זו הבטחה. כי השבת היא מקור הברכה,כי השבת היא סוד ההצלחה.

ב התחלה אולי תחשוב שזה מאוד קשה, מה אסור ומה מותר מי יודע? אך לאט לאט תלמד ותדע הכל, ומשבת לשבת תראה אור גדול.
כי השבת היא מקור הברכה,כי השבת היא סוד ההצלחה.

נ
 רות להדליק בערב שבת,כך מקבלים את המלכה,שולחן ערוך עם בני המשפחה, מסלסלים בקידוש ומברכים על החלה , בלי מכשירים,ובלי נסיעות,בלי ויכוחים ובלי מריבות. כי השבת היא מקור הברכה,כי השבת היא סוד ההצלחה.

ש ירי שבת בסעודה עם הילדים,מחליפים את שיחות החולין עם החברים,בטלפונים היום לא מדברים ומתענגים על זמני איכות משפחתיים. כי השבת היא מקור הברכה,כי השבת היא סוד ההצלחה.

ב ידך בנאדם לשנות את גורלך,בידך בנאדם לשנות את מזלך,שמור וקדש את השבת כהלכה,זה כל מה שצריך זה מה שנדרש ממך.
כי השבת היא מקור הברכה,כי השבת היא סוד ההצלחה.

ת ראה את השיר הזה כהתחלה חדשה,ובשבת הקרובה תקרא את הפרשה,תתחיל להתענג ולהרגיש את התחושה ,שמעניקה לך השבת הקדושה. כי השבת היא מקור הברכה,כי השבת היא סוד ההצלחה.

מוקדש לכבודו של רבי שמעון בר יוחאי זכותו תגן עלינו ועל כל עם ישראל ,
הוא שהטביע את המושג בראשית = ירא שבת