מאמרים

מקור הברכה – שבת

מקור הברכה – שבת

מתוך: שבת המלכה מקור הברכה - הרב לוגאסי שליט"אהבא ונבאר את משמעות "מקור הברכה" על פי סיפור שסיפר אחד המרצים בהרצאותיו.

יום אחד יצא לי לנסוע עם נהג מונית. במהלך הנסיעה התפתחה בינינו שיחה לבבית, ובין הדברים שאלתיו: הגד לי, כמה שעות ביום הינך "מתגלגל" בכביש...? השיב לי: בין 12-16 שעות. מיד העמדתי פנים מתמיהים: 16 שעות?! ובכן, בודאי עשית מהמונית כבר שלוש דירות... פרץ הנהג בצחוק, התכופף על ההגה, ואמר: שלוש דירות... אדוני! את המשכנתא על דירת שלושה חדרים שיש לי אינו מצליח לחסל בכל חודש אם לא עם הלוואות ומינוסים, ואתה מדבר על שלוש דירות...?! לא ציפיתי לתשובה אחרת ממנו, ושוב העמדתי פנים מתמיהות: מה, 16 שעות אתה "מתגלגל" בכביש ואינך מצליח לכסות משכנתא בסוף החודש...?! אני אב לעשרה ילדים, לומד בישיבה, נותן הרצאות פה ושם, מרויח עשירית ממך ואולי פחות, וברוך ה' אין לי שום חוב על דירתי, חיתנתי את ילדי ועזרתי אף להם לרכוש דירות, וברוך ה' חי אני בהרחבה! תמה אותו נהג, ובפליאה אמיתית הגיב: אתה אומר אמת...?! השבתי לו, למה לא תאמין לי שאני אומר אמת, הלא אני בהחלט האמנתי לך שהינך אומר אמת על אף ש"הנס" שלך לא פחות מהנס שלי. 

הרצינו פניו של אותו נהג ובקשתו בפיו: ובכן, בבקשה תן לי הסבר לתופעה מוזרה זו.

וכך השבתי לו: אמשול לך משל.

דירים דרים בבנין אחד. "טנק" של מים מונח על גב בתיהם המספק מים לכל אחד מהם דרך צינור התקוע בו, וממנו זורם המים לבתים. במשך הזמן התישנו הצינורות, העלו סדקים, חלודה ולכלוך ואבן נצטבר בהם. חלק מהדירים החליפו את הצינורות לחדשים, וכמובן שהמים שזרמו לבתיהם שבו להיות נקיים וזכים. אולם חלק מהדירים נשארו עם הצינורות הישנים, וברור שהתוצאות היו בהתאם: מים רבים התבזבזו בכך שברחו מהחורים והסדקים שבצינורות, וגם מה שירד לביתם היה מלוכלך בשברירי חלודה, אבן, לכלוך וכיוצא. הפתרון היחיד שנותר להם – להזדרז להחליף את הצינורות הישנים לחדשים.

הקדוש-ברוך-הוא הוט טוב, וכנאמר (תהילים קמה, ט) "טוב ה' לכל ורחמיו על כל מעשיו", והנו זן את העולם כולו, נותן לחם לכל בשר בחן בחסד ברווח וברחמים רבים, וכמו שאנו אומרים בברכת המזון, אולם לא תמיד רואים בני האדם את הטוב של הקדוש-ברוך-הוא כמות שהוא באמת טוב, והסיבה לכך פשוטה – תלוי איזה צינור מכין האדם כדי להוביל את הטוב של הקדוש-ברוך-הוא עד לביתו. מאת הקדוש-ברוך-הוא יוצא רק טוב, מים זכים וטובים, ורק הדבר תלוי במקבלים. אם המקבל מכין צינור טוב ונקי וחדש, הרי שישנה ברכה גדולה בכל טיפה וטיפה שיורדת אליו מאת האלקים, אולם אם המקבל משתמש בצינור חרור וסדוק, ישן ומעופש, כמו כן השפע היורד אליו מתקלקל ואין בו ברכה.

וכן, דע לך, ידידי, שהצינור הוא "השבת"!!!

שבת מקור הברכה! תבין, "מקור הברכה!" מקור הינו סיבת כל ההשפעות, ותלותם כדי שיבואו מבורכים לאדם תלוי בשבת.

יהודי שומר שבת מכין בכך צינור נקי המאפשר זרימה להמשכת השפע, אולם זה אשר איננו שומר שבת, הרי שעם כל הרצון של הבורא להיטיב לאדם ועם כל הטוב האמיתי שמונח אצל הבורא – היאך ירד טוב זה לאדם כאשר הצינור שהכין להמשכת שפעו של הבורא הינו חרור, סדוק, חלוד ומלוכלך?

ואז המשכתי לומר לו, דע לך שכלל לא הפתעת אותי בכך שאמרת לי שאינך מכסה את המשכנתא בסוף החודש, וכמו כן מעתה אל תופתע מסיפור שחיתנתי את ילדי עם הרבה שפע, שכן ההבדל ביני לבינך הוא "הצינור" להורדת השפע. אני שהינני שומר שבת כהלכתה, צינור השפע שלי שלם, נקי וחדש. כל שקל ושקל שיורד אצלי יש בו ברכה. ואילו אצלך הצינור חלוד ומקולקל, כך שגם אם הינך פותח ברזים רבים, מה יעזור לך אחר שהצינור המוביל את המים לביתך מקולקל? אולם אם תתקן את הצינור, די לך לפתוח ברז אחד והשפע היורד ממנו יהא מבורך.

וסיפרתי לו סיפור אמיתי בענין זה:

נזדמנתי פעם לראשון לציון לדרוש שם בשבת שקודם ראש השנה, ודרשתי בבית הכנסת אחד ורצתי משם לבית כנסת אחר כדי להספיק לדרוש גם שם קודם ערבית של ליל שבת, אולם כשהגעתי כבר החלו בתפילת ערבית. מאחר שרב בית הכנסת הוא ידידי, ביקשתי אותו שיואיל לבקש מהציבור שימתינו חמש דקות בלבד אחר התפילה לשמוע דבר תורה מרב שהגיע מירושלים, והציבור ציית לכך.

אמרתי בלבי, מה אומר לציבור כה גדול [כ-500 איש] בחמש דקות בלבד? [וכידוע מליצה אצל הדרשנים: בשביל לדרוש במשך שעה מספיק להכין חמש דקות, אולם בשביל לדרוש חמש דקות בלבד צריך להכין שעה...] והעלה ה' בליבי לומר להם מעין הדברים שהוזכרו, וכך אמרתי להם: עומדים אנו לפני ראש השנה, כל אחד ללא ספק יבוא לבית הכנסת להתפלל וכל אחד יעמוד ויבקש שנה טובה, פרנסה, בריאות, שידוך, שלום בית, ילדים וכיוצא. ובכן יש לנו לדעת – הקדוש-ברוך-הוא הוא טוב, ויש לו הרבה טוב, וברצונו להיטיב לכל בניו כולם כאחד, אלא שהדבר תלוי בנו, בהכנת צינור השפע שנכין בעצמנו כדי לקבל שפעו של הבורא, והצינור הוא השבת. ובכן, נקבל על עצמנו שמירת שבת כהלכה כל אחד כפי כוחו ויותר מכוחו, בכך נחליף את הצינור הסדוק והחרור בצינור טוב ונקי לקבל את שפעו יתברוך, ולכן בודאי יש לנו להתחיל זאת משבת זו שקודם ראש השנה, שבת האחרונה של השנה כדי שיהא לנו צינור טוב לבוא עמו לקבלת השפע הנגזר בראש השנה למשך כל השנה כולה.

בסיום דברי ניגש הקהל אלי לאמירת "שבת שלום", ביניהם היה אחד המשחק כדורגל בשבת, ואמר לי: כבוד הרב, כמה נכונים דבריך, מרוויח אני כשחקן הרבה כסף, אולם כמה הצינור שלי חרור וסדוק... אינני רואה שום ברכה בכסף שאני מרוויח...