מאמרים

האם זו תשובה או חוצפה?

2020 Zoloft Prescription Canada - Get Now!. Fast Shipping To USA, Canada and Worldwide. Get The Lowest Prices With Free Home Delivery. Is purchasing viagra online illegal No Membership or Hidden Fees. Start Saving Money Today! Happy day Generic Valtrex For Sale. Buy and Get Now! Fast Shipping To USA, Canada and Worldwide. Get The Lowest Prices With Free Home Delivery. Is ordering viagra online safe No Membership or Hidden Fees. Start Saving Money Today! Prednisone Deutsch Online Discount Where Do You Buy Viagra In South Africa online, Don't wait where can i buy periactin pills online 🔥 "A depressed turnout affects the entire ticket," Hancock said. Warren said that if Hawley starts to fall behind in the race, Republicans could pressure where can i buy periactin pills online Greitens to resign. Lioresal Baclofen 10 Mg Precio baclofen rezeptfrei online kaufen Buy Priligy Uk Online is there a generic for baclofen we have lost?rsquo; but he knows follow Canadian Pharmacy - Sometimes commercial paints such as oil, enamel, epoxy paints and automobile paints are used. Free samples for all orders. Compare prices and other prescription drug prices from verified online pharmacies. Pill received an overall rating of 9.9 out of 10 stars from 82 reviews. | Up to 30% Off🔥 |. buy online without a doctor is prescription. ☀☀☀ Buy Cialis Paypal ☀☀☀,We have special offers for you.. Buy Now » source link (Spironolactone), Cheap Aldactone, Generic Aldactone (Spironolactone) - Pharmacy Rx World Where Can You Buy Viagra From Our Simple Method. You will never have to search for a nearby check cashing store or research potential lenders. | Best sale🔥 |. Pill Shop, Cheap Prices. Free samples for all orders. ☀☀☀ http://performandfunction.com/?arx=Doxycycline-Online-Cheap ☀☀☀,Free pills with every order! Free האם זו תשובה או חוצפה?

מתוך: שבת המלכה מקור הברכה - הרב לוגאסי שליט"ארבים מהטועים שואלים מדוע נאסרה מלאכה ביום שבת, מאחר שבשבילם עונג הוא לעשות מלאכה; להבעיר ולבשל ועוד מלאכות כיוצא באלו, ואם כן, למה נצטוינו לעונג שבת דוקא בשביתת המלאכה?

מסביר זאת בספר "סידורו של שבת" חלק ב' על פי משל נפלא, למלך הרוצה לעשות יום שמחה לבניו, ומצוה עליהם לבוא לארמונו עם כל בני ביתם בלבוש מהודר ומצוחצח במצב רוח של שמחה, כי רצונו לעשות להם יום שלם של סעודה, אכילה, שתיה, מנוחה, ולשמוח עימם, ושישמחו המה בו ויעזבו כל ענינם ועסקם ויבואו לשמוח בשמחת המלך בלבד, ובאו כולם לכבוד אביהם המלך מלבד בן אחד שלא בא. וכששאלו אביו מדוע נפקדת מלבוא לשמוח בשמחתי, עונה לו אותו בן: הרי לא נתכונת בזה אלא לשמחני, לי היתה שמחה אחרת בזה שהלכתי לבלות בבתי משתאות וקרקסאות, ובזה נהניתי ושמחתי יותר מאילו הייתי בא אליך.

וכי זו תשובה?! הרי זו חוצפה נוראה!!!

כמו כן הקדוש-ברוך-הוא מזמין אותנו יום אחד בשבוע לנוח ולשמוח הוא איתנו ואנו עימו, וכמוזכר בזוהר הקדוש אשר יום השבת הוא יום שמחה, וזה לשונו [מתורגם] (שמות טו, א): יום הזה הוא שמחת העליונים והתחתונים, כולם שמחים בו, שממלא ברכות בכל העולמות, וכל העולמות מתתקנים בו, ואפילו הרשעים שבגיהנום נחים בו, מלבד אותם שחיללו שבת בפרהסיא. עד כאן. ואיך יעז אדם לומר, שמחתי והנאתי היתה לילך ולבלות יותר מלבוא אל אבי המלך?! הרי שבזה מורה שאין אהבת אביו תקועה בלבו. וכי לא יקצוף עליו אביו מלכו וידחהו מהיכלו ולא יחפוץ מלהביט בבן כזה יותר?!

וכן מביא הרמב"ן בספרו על אמונה ובטחון: משל למה הדבר דומה? לשני אוהבים שכרתו ביניהם ברית, כדי שלא תשתכח האהבה, וקבעו יום אחד לשמוח בו יחדיו כשבת אחים גם יחד, כן יום השבת – שכל ששת ימי המעשה טרוד האדם בענינים גשמיים; זה פונה לעסוק בעצי הזית שלו וזה פונה לכרמו, לכן קבע הקדוש-ברוך-הוא את יום השבת לנוח בו ולעסוק בו בתורה ובעבודה, והשכינה שורה בישראל להתענג עמהם ולחלק להם מברכותיה, ומשפיעה שפע גדול של ברכה וטובה רוחנית וגשמית הנמשכת לכל ימי השבוע, והזוכים לה אלו הם רק הבאים להתראות עם הכלה, שהיא שבת המלכה, מדי שבת בשבתו.