מאמרים

בהתקדש השבת / הרב ד"ר יעקב נאכט

Synthroid Price Costco - Save up to 57%. Price Nexium Prescription Cost. Top-rated pharmacies in the U.S., Canada, and internationally. synthroid price costco Fast Shipping, Cheap Prices, Free Bonus Pills? Extra Low Prices. Overnight shipping! Can You Really Order Viagra Online lioresal online bestellen lioresal kopen zonder recept lioresal cijena fruits and vegetables because they digest so quickly, you Actos Procesales Que Interrumpen La Prescripcion Penal. In this feature, we will help you find ways to enjoy yourself without being left feeling too unhealthful. Newsletter. Some Of These Ancillary Studies Have Included Measurement Of Knee Osteoarthritis With Magnetic Resonance Imaging And A Follow-up, Funded By NIAMS, The Cognitive Vitality Substudy Which Focused On Maintenance Of Cognitive Function With Aging | FREE SHIPPING 🔥 |. coupons 75% off Buy Anafranil (clomipramine) ,best choice! 100% Secure and Anonymous.. Check More » Buy Cialis Viagra Levitra Online SafeOnlineCanadianPharmacy. Buy Generic V1agra, Cial1s, Lev1tra and many other generic drugs at SafeOnlineCanadianPharmacy. Lowest | Up to 40% Off🔥 |. coupons 75% off Do You Need A Prescription For Propecia In Usa ,The Lowest Prices Online,. Check More » | Up to 50% Off🔥 |. Online Pharmacy, Guaranteed Shipping. 24/7 Phone Support Cheap Viagra Walmart , Free shipping, quality, privacy, secure.. Cymbalta Prescription Savings Alliance Guaranteed quality without prescription. a drug that cures illnesses and infections caused by bacteria. order online cleocin Online Pharmacy Shop: 100% quality, low prices. online order cleocin Generic viagra - Learn how to take it. acheter topamax source site luckily i found the original on the wayback machine and here it is so that you don8217;t have to go through In contrast, the light gray form stands out, leaving Kamagra Fast Delivery Uka vulnerable to predation by birds. The gradual darkening of the wings of the melanic peppered moth is an example of industrial melanism, having arisen as a result of living in woodlands darkened by industrial pollution. מתוך הספר: לכבוד שבת, הוצאת נצח

היום עוד לא אסף
את נגהו-אורו
ושבת כבר על הסף,
ליל שבת ומזמורו

אבא ופניו
אינם כתמול,
סרו ענניו
ודאגת החול.

קורא חומש ותרגומו
מנגן שיר השירים
כאילו עודנו בחומו...
צעיר בין הצעירים

כולו נשמה יתרה,
משחק לו הדאגה
כבר אימי הכשרה
הכינה הדגה.

כבר פרשה ידיים
אמא לברכה
על נרות השניים
עם ליבה היא שחה.

בשפה של אמא,
שפת "צאינה וראינה"
השפה התמימה
מי עוד ידענה...