סיפורים לכבוד שבת

מי לה' אלי - סיפור מהחפץ חיים

הגאון רבי שמעון שוואב זצ"ל נסע בבחרותו מארצות הברית ללמוד תורה בישיבת מיר בפולניה. כשהגיע לפרקו קראוהו הוריו שישוב לארצות הברית ויבנה בה ביתו. החליט לחזור דרך העיר ראדין, ולקבל את ברכתו של ה"חפץ חיים".

הזמינו החפץ חיים שיהיה אורחו לשבת, וכל חייו ספר מאותה שבת מרוממת בצילו של הכהן הגדול מראדין, גדול הדור.

כשנפרד מהחפץ חיים, נשאל על ידי הרב: "אמור לי, אתה כהן"?

רבי שמעון הופתע מהשאלה, וענה בשלילה.

המשיך החפץ חיים ואמר: "ואני כהן... ומדוע אתה אינך כהן"?

שאלה זו הפתיע יותר את הרב שוואב, וענה בפשטות: "כי אבא שלי לא כהן".

שב החפץ חיים ואמר: "ואבא שלי כן היה כהן... ולמה אבא שלך אינו כהן"?

רבי שמעון התחיל להרהר לעצמו לאן שיחה זו מובילה, אך ענה את התשובה הפשוטה: "משום שאביו לא היה כהן".

"ואביו של אבי כן היה כהן"- אמר החפץ חיים-

"ואביו לפניו, עד אהרון הכהן. אמור לי בבקשה למה אהרון ובניו, ובהם סבא רבה שלי היו כוהנים, בעוד סבא רבה שלך בדור המדבר לא היה כהן"? שתק רבי שמעון.

והחפץ חיים המשיך ואמר: "משום שכאשר ירד משה רבנו ממרום וראה את העגל והמחולות וקרא "מי לה' אלי", אומרת התורה: "ויאספו אליו כל בני לוי".

סבי רץ והתפקד ועמד לימין משה ופעל עבור הבורא, וסבך עמד מנגד וצפה במתרחש. אז סבי זכה לכהונת עולם, וסבך לא...".

"ומדוע אני מזכיר לך את זה? משום שאתה עומד לשוב לארצות הברית, ושם סוגדים לעגל הזהב, ובת קול מתדפקת על הלבבות וקוראת: "מי לה' אלי", ויש כה הרבה לפעול, ומי שייחלץ לפעולה יזכה לעצמו ולדורותיו.

לכל אחד מאתנו ישנם רגעים בחיים בהם מהשמים קוראים לו בקריאת "מי לה' אלי", ובאותם הרגעים יכול האדם לזכות את עצמו ואת הדורות הבאים אחריו, כל שעלינו לעשות הוא להקשיב לאותם רגעים ולהידבק בדרך הטוב, ולזכות לחיי הנצח."