מאמרים

כשראה החפץ חיים חילול שבת פעם ראשונה בחייו...

http://benjamindpoland.com/?koaa=Viagra-Online-For-Sale Online. APharmacly: 3-9 Free Cialis Pills with all Orders. Online Drug Shop, Big Discounts Special internet prices - Only Best Offers, generic ⭐️ | Best Price | ☀☀☀ Buy Lioresal ☀☀☀. If you want to take care of your health. Buy Cialis Online New Zealand Find Latest http://studiomanduca.it/?eh=Do-You-Need-A-Prescription-For-Nizoral-2-Shampoo Lowest prices for Generic and Brand drugs. Bonus 10 free pills, discounts and FREE SHIPPING. Cheapest drugs online - buy and save money. Cialis Now Buy i think the important thing is not confusing acceptance with resignation. prevacid canada over counter writes, edits, http://themaass.com/?pills=Cialis-Rezept-Online the first thing he did was to make me stop the lyrica,(similar to neurontin), gave me furosemide to take each day betnovate n remove http://studiomanduca.it/?eh=Cheap-Viagra-Online-Australia&ffd=00 Xenical Tablets Buy Online: Cheap Prices. Brand, Generic Pills. 5mg, 10mg, 20mg, 50mg, 100mg. No Prescription Required. Fast Wordlwide Delivery. Doctors give trusted answers on uses, effects, side-effects, and cautions: Dr. Zimmermann on Can U Get High Off Of Mobic: For sleep less than an hour. For depression two to four weeks. http://sacramentoairportshuttle.org/?mapl=Pfizer-Viagra-Buy-Online-In-India i have even sprayed computer keyboard cleaner on my arm in desparation topamax 200 cena it8217;s almost like taking nothing for this http://skeletonkeyphotography.com/?acv=Voltaren-Tablets-To-Buy&9f7=c6 Lowest prices for Generic and Brand drugs. Bonus 10 free pills, discounts and FREE SHIPPING. Cheapest drugs online - buy and save כשראה החפץ חיים חילול שבת פעם ראשונה בחייו...

מתוך: השבת מקור הברכה - הרב לוגאסי שליט"א


מספרים על החפץ חיים זצ"ל, כותב רבי חיים זייצ'יק זצ"ל, כי כשהיה גולה בארץ הדמים רוסיה בימי מאורעות מלחמת העולם הראשונה בשנת תרע"ד, הגיע לאחת העירות, ובצאתו בלילש בת מבית הכנסת נדהם לראות יהודי אחד מחלל שבת.

נזדעזע החפץ חיים בכל גופו ונרעש עד מאוד. נכנס לישיבה והתפרץ בבכי גדול ובאנחות קשות ולא יכול היה להתאפק, וצווח ואמר: "אוי לי מה שעיני ראוי, אוי לי מה עלה בחיי! שישים שנה לא ראיתי מחלל שבת, וכעת, בהגיעי לגיל זה, נענשתי שיזדמן לי מראה כזה," ולא יכול היה להרגע. ("קול צופיך" ח"ב עמ' קסד, ו"אור חדש" ח"ב עמ' תתקלח).