סיפורים לכבוד שבת

גאונותו וענוותנותו של הגר"ח זצוק"ל - סיפור מפעים

 הסיפור הזה מובא בגליון "אשכול יוסף" 348 תשפ"ב, בשם הרב ישראל אהרן קלצקין שליט"א:

 

יחד עם כל בית ישראל, הוכינו בהלם, כאשר נשמע הקול, כי שר התורה נתעלה לגנזי מרומים, ביום הקדוש והנורא ׳שושן פורים׳ ט״ו אדר ב׳, (פורי״ם ס״ת ר׳ שמריהו יוסף חיים קנייבסקי) ובערב שבת דייקא כאמרם ז״ל ׳מת בערב שבת סימן
יפה לו׳. פגשתי בו לראשונה לפני 36 שנה. לא יודע אם נהגתי כהוגן, הייתי אז בחור צעיר, אך כך היה מעשה.

ר׳ רפאל הלפרין הוציא אז את סדרת ספריו ׳אטלס עץ חיים׳ בהם פירט את תולדותיהם של חכמי ישראל לדורותיהם, ר׳ רפאל עשה טריק שיווקי ופרסם בעיתונות עמוד שלם עם פירוט של 36 לשונות של רש״י במרחבי התורה, בצירוף מראי  קום לכל אחד מהם היכן לשון זה מוזכר ברש״י, ר׳ רפאל ציין במודעה כי לא השתמש במחשב (שאז עוד היה מוצר נדיר) ושעל פי זכרונו, כל 36 המשפטים הללו מופיעים רק פעם אחת בכל פירושיו של רש״י.

המבצע היה, שכל מי שישלח לו מכתב בדואר או פקס ויציין אפילו אחד מכל 36 הלשונות הללו שמופיעה פעם נוספת בפירושיו של רש״י מעבר לאותם מראי מקום שציין, יקבל את הסט ׳אטלס עץ חיים׳ במתנה.


למדתי אז בישיבה קטנה, ראיתי את הפרסום הנ״ל וחשקה נפשי לזכות במתנה הזאת, אך איך בודקים את כל המראי מקומות הנ״ל אם יש להם מקביל נוסף?

עלה במוחי בן ה-15 רעיון שובבני, לנסות לשאול את מי שהיה ידוע כבר אז, כמי שכל התורה מונחת אצלו כבקופסא.

תלשתי את העמוד של הפרסום, קיפלתי והכנסתי לכיס, ביררתי מתי מסיימים את הסדר ב׳כולל חזון איש׳, המתנתי בצהרים מחוץ לכולל.

ליבי הלם בחוזקה, פחדתי שמא יקפיד עלי על שאני כביכול בוחן אותו, וכשיצא מרן הגר״ח מהכולל, בעצמו, ללא שום גבאים כמובן (היה אז בן 56) ניגשתי אליו כשבידי העמוד המקופל של הפרסום ושאלתי בהיסוס: היכן מופיע
לשון זה וזה ברש״י?,

מיד ענה: קידושין כד עמוד א׳.

המשכתי עוד אחד ועוד אחד, והרב עונה ללא שניה של מחשבה

, ואז שאלתי היכן כותב רש״י ׳מצאתי בספר הערוך׳?

מיד ענה: שבת יג עמוד ב.

כך המשכתי עד שסיימתי את כל ה-63 שאלות.

הרב ענה בסבלנות בלי שהיה נראה עליו שום שינוי בתווי פניו

ותוך כדי, גם קיבלתי בטחון עצמי והעזתי לשאול: ׳וכל הלשונות הללו מופיעים רק פעם אחת ברש״י בכל מרחבי פירושיו?

כמדומני שהוא הרהר רגע כמימרא וענה: ׳מצאתי בספר הערוך מופיע גם במשנה באבות, אך לא כולם מסכימים עם העובדה שהפירוש על מסכת אבות הוא של רש״י׳.

אז, במבט של נער, הייתי נפעם מגאונותו, כיום במבט לאחור אני מבין כי מעל יובל שנות לימוד ללא היסח הדעת מניב את התוצאה הזו, כיום, אני יותר מתפעל מהמידות טובות וטוב הלב והעין טובה שנהג בבחורצ׳יק שבא כביכול לבחון אותו  הוא עונה בסבלנות כל כך מרובה ללא שום סימן של קוצר רוח.