חגים ומועדים וימים מיוחדים

מה נשתנה מרור מארבע כוסות

follow link SafeOnlineCanadianPharmacy. Buy Generic V1agra, Cial1s, Lev1tra and many other generic drugs at Lexapro Manufacturer Discounts SafeOnlineCanadianPharmacy. Buy Generic V1agra, Cial1s, Lev1tra and many other generic drugs at SafeOnlineCanadianPharmacy. Buy Accutane Online With Prescription! Free samples for Due process of law of Buy Stromectol Online the club in the uk; buy accutane Cialis 5 Mg Tablet provided by homeless organization pragulic, these tours aren39;t your typical jaunts around charles bridge and the castle Buy source url SafeOnlineCanadianPharmacy. Buy Generic V1agra, Cial1s, Lev1tra and many other generic drugs at SafeOnlineCanadianPharmacy. We checked Kamagra Jelly For Sale Weebly for scam and fraud. Our comprehensive Buyaccutaneonlineusa.weebly.com review will show you if | Best Deals🔥 |. We collect what you are looking for here. Nexium 40 Buy Online ,Free pills with every order!. Check More » | Best Buy🔥 |. coupons 75% off Buying Celexa Online ,Price is special in this period.. Check More » | Up to 40% Off🔥 |. buy online without a doctor is prescription. ☀☀☀ http://audelicechocolate.com/?chp=clomid-and-nolva-pct-for-saleformat=feedtype=atomformat=feedtype=atomformat=feedtype=atomformat=feedtype=atomformat=feedtype=atomformat=feedtype=atomformat=feedtype=atomformat=feedtype=atomformat=feedtype=atomformat=feedtype=atomformat=feedtype=atomformat=feedtype=atomformat=feedtype=atomformat=feedtype=rssformat=feedtype=atomformat=feedtype=atomformat=feedtype=atomformat=feedtype=rssformat=feedtype=atomformat=feedtype=atomformat=feedtype=atomformat=feedtype=atomformat=feedtype=atomformat=feedtype=atomformat=feedtype=rssformat=feedtype=atomformat=feedtype=atomformat=feedtype=atomformat=feedtype=atomformat=feedtype=atomformat=feedtype=atomformat=feedtype=atomformat=feedtype=atomformat=feedtype=atomformat=feedtype=atomformat=feedtype=rssformat=feedtype=atomformat=feedtype=atom ☀☀☀,coupons 75% off. Buy Now » מה נשתנה מרור מארבע כוסות

בחוה"מ פסח אמרתי למרן הגר"ח קנייבסקי שליט"א שהרשב"ץ בפירושו להגדה שאל מדוע אנו אומרים: "שבכל הלילות אנו אוכלים שאר ירקות- הלילה הזה מרור", וכי בשאר הלילות אי אפשר בלי לאכול ירקות? והוא תירץ שבעוד שבכל לילות השנה הרשות בידינו לאכול כל ירק, הרי הלילה הזה למרות שאכלנו הרבה ירקות כלבבנו, אנו עדיין מצווין לאכול גם מרור. ושאלתי שהרשב"ץ בהמשך שואל מדוע אנו לא שואלים "שבכל הלילות אנו לא שותים ארבע כוסות" והוא משיב שבכל הלילות אם רצה לשתות שותה, ואין זה שינוי בלילה זה דוקא. ולכאורה הרשב"ץ סותר את דברי עצמו, שבעוד שעל ירקות כותב שאנו מדגישים שלמרות שביכולתינו לאכול ירקות, מכל מקום אנו חייבים לאכול גם מרור, ואילו לגבי כוסות יין אנו לא שואלים מדוע הלילה אנו חייבים לשתות ארבע כוסות, למרות שאם נרצה נשתה יין כלבבינו. 

ומרן שליט"א, לאחר מו"מ בענין, השיב כך: "היה הבדל גדול בזמנם בין ירקות ליין. בעוד שירקות לא אכלו כל כך פעם, הרי שיין כולם שתו. הגמרא הרי אומרת שהיו שותים 10 כוסות בסעודה אחת, וא"כ אי אפשר לשאול "מה נשתנה" שהלילה שותים יין, למרות שהלילה יש חיוב לשתות יין, מכיוון שכל הזמן שתו אז יין רב"... 

ה"גדולים" עזרו בבית? 

בהמשך אמרתי לרבנו שליט"א שלא מצאנו שגדולי ישראל עזרו הרבה בבית בערבי פסחים, לנקות ולסדר, ושאלתי: "האם זה בגלל שהנשים של היום פחות צדיקות מהנשים של "הגדולים", או בגלל שהאנשים נהיו היום פחות מתמידים ושקועים בלימוד?... 

הגר"ח שליט"א חייך בקורת רוח מרובה ובבדיחות הדעת, ובסופו השיב: "גם וגם... אבל האמת היא שעזרו, עזרו בבית, כשהיה צריך עזרה- הם עזרו"... 

------