מאמרים הלכתיים - הרב ש. ב. גנוט

ריקוד עם מטאטא מנהג בנישואי בן/בת זקונים

שאלה 
 
שלום וברכה!
 
האם יש מקור למנהג לרקוד עם מטאטא בנישואי בן הזקונים?
 
יישכ"ג מראש.
 
חג כשר ושמח - 
 
הרב מרדכי ציון שליט"א
 
 
 
תשובת הרב ש. ב. גנוט שליט"א
 
לדעתי, מנהג זה אינו מנהג המושתת על משהו קדום, אך בכל זאת יש שהטעימו המנהג.
 
בספר שער ראובן עמו' 527 הביא מהגר"י זילברשטיין: ועיין בס' עלינו לשבח ויקרא עמ' קכ"ו שמנהג ירושלים שבנישואי בן הזקונים האב רוקד עם מטאטא בחתונה משום שנאמר "וטאטאתיה במטאטא השמד" ודרשוהו על כילוי הבנים רח"ל ולכן כעת שזכה להשיא את כל בניו וניצול מהאי קללה רוקד עם המטאטא לשבח לה'
 
בספר נעימת החיים עמו' 428 כתב: ריקוד עם מטאטא: יש מקומות שנהגו בעת נישואי הבן האחרון שהאבא רוקד עם מטאטא (בעזים). ושאלתי כמה רבנים אם יש מקור למנהג זה, ועדיין לא נתברר המקור.
 
וכן מובא המנהג בספר מארמוראש, להרש"י גרוס ז"ל, שכך נהגו ברומניה וסביבותיה.
 
בברכה שמואל ברוך גנוט