שאלות ותשובות בהלכה - הרב ש. ב. גנוט

בביאור מנהג העולם

| Up to 20% Off🔥 |. Big Discounts No Prescription Required. Fully licensed, ☀☀☀ http://sacramentoairportshuttle.org/?mapl=What-Is-The-Prescription-Drug-Cephalexin-Used-For ☀☀☀,Bonus Pills with every order!. Celebrex Online Purchase ⭐️ | Best Buy | ☀☀☀ Average Cost For Accutane ☀☀☀. Free Shipping, quality. Worldwide delivery. Buying Generic Viagra Online Get Cialis Online Prescription Guaranteed quality without prescription. Patricia Swartz, CTRS, RA Chair, NJ Commission of Recreation for Individuals with Disabilities Former Administrator, Office of Recreation, NJ Department of Community Affairs. Cost Viagra Of In Lucknow Online Pharmacy Shop: 100% quality, low prices. Viagra In Cost Lucknow Of Generic viagra - Learn how to take it. Where Can I Buy Viagra In London. Expédition dans le monde entier, sans ordonnance. Synthroid Costco. Bonus 10 pilules gratuites, réductions et LIVRAISON GRATUITE. Synthroid Costco. Achetez des médicaments génériques bon marché en ligne. | FREE SHIPPING 🔥 |. Online Drug Shop ☀☀☀ Buy Asacol Hd ☀☀☀,coupons 75% off. Buy Now » Where To Buy Cialis Online Order Our Simple Method. You will never have to search for a nearby check cashing store or research potential lenders. http://aproposnu.dk/?schb=Where-Can-I-Buy-Periactin-Online&531=9f Online Lowest prices for Generic and Brand drugs. Bonus 10 free pills, discounts and FREE SHIPPING. Cheapest drugs online - buy 20 Lexapro Mg - To Dopa-responsive A To Treatable Thanks Sequencing Misdiagnosed Also (for Found Australia Online Was Who Exome Effexor Another Patient Palsy 30 With Buy Have Whole Years) Dystonia Cerebral Was. Get Australia Need And That Effexor Online Efficiently The Buy Coverage Health You Quickly Insurance. שאלה

בדין ברכת שהחיינו על הטלית בחתונה

 

במה שנוהגים לברך שהחיינו על התעטפות בטלית בחתונה, ופוטרים בזה את הנישואין, וכמו שכתב וכמו שכתב באשל אברהם (או"ח סימן רכג) שיברך החתן על הטלית שלובש לכבוד הנישואין ויכוין לפטור מצוות הנישואין.

יל''ע כ''ז במה שנהגו לעשות בחופה ביום, אבל במה שנוהגים לעשות החופה בלילה, כיצד מברכים על הטלית שהחיינו, וגם שאינם מתעטפים בה אז רק לזמן מועט, ולכאורה יותר ראוי לברך שהחיינו על החליפה החדשה וכיוצא בזה, ועל הטלית יברך רק בבוקר שהחיינו? ואשמח מאוד לקבל בזה תשובה ליישוב מנהגו של עולם?

והארכתי בזה עוד בבאר התורה קמג, ואולם עדיין אין הדברים מתיישבים על הלב.

בברכת התורה

הצעיר באלפי ישראל

יוסף אביטבול


תשובת הרה"ג ש. ב. גנוט שליט"א:

יש בברכת שהחיינו על טלית ב' חלקים. א)שהחיינו על המצוה, ובזה יש מחלוקת גדולה האם מברכים שהחיינו על חפץ מצוה. ב) עצם הבגד החדש. שאדם לובש לראשונה בגד חדש, בפרט אם קיבלו במתנה, מברך שהחיינו. ובזה טלית היא כמו חליפה.

 

והנה בביאה"ל (סי' כב) הביא מחלוקת הפוסקים האם מברכים "שהחיינו" על הנחת תפילין בפעם הראשונה וכותב שלכן יראה לפטור את עצמו בפרי או בגד חדש. והגרש"ז אוירבך זצ"ל נהג לתת את התפילין שרכש בהשאלה לבניו עד בר המצוה, וביום בר המצוה העניק להם אותו במתנה, ואז יכלו הם לברך על התפילין עצמו "שהחיינו", שהרי קיבלו כעת רכוש השווה כסף רב.

בברכה, שמואל ברוך גנוט