שאלות ותשובות בהלכה - הרב ש. ב. גנוט

אלו קניינים ניתלו על העץ?

שאלה:

לכב' כת"ר שליט"א!

שלום וברכה!

 

רציתי לשאול:

מקשים על "וקניניו על העץ תלית", וצ"ב דלא מצינו שתלו את הקנינים רק את הבנים?

 

יישכ"ג!

שבוע טוב.

 

בברכות התורה -

מרדכי ציון

 

 תשובת הרב ש. ב. גנוט שליט"א:

השאלה עתיקה. רגילים לבאר ע"פ הרמב"ם שבני נכרי הם קנייניו. וי"א: שהרי הם לבשו בגדים...