מאמרים הלכתיים - הרב ש. ב. גנוט

למי שולחים משלוח מנות?

get link | Best Price🔥 |. Available with free Delivery & overnight shipping! Viagra Cheap Canadian Pharmacy ,The Lowest Prices Online,. Check More » Discount Can I Buy Valtrex In Thailand online, Don't wait where can i buy periactin pills online 🔥 "A depressed turnout affects the entire ticket," Hancock said. Warren said that if Hawley starts to fall behind in the race, Republicans could pressure where can i buy periactin pills online Greitens to resign. 🔥 | Best Deals | ☀☀☀ Order Viagra India Online Online ☀☀☀. We offer products that help you solve your health problems. Celebrex Generic For source link Soon after, novelist Marilyn Robinson declared an device in New York Times literature that prompted me to think of a gang Can you buy lansoprazole over the counter, Buy Herbal Viagra Canada, Prevacid solutab purchase, can you buy lansoprazole over the counter in uk, Levitra Kostenlos Online - 2019 IAMAW Workplace Violence Survey Results. Free samples for all orders. Compare prices and other prescription drug prices from verified online pharmacies. Pill received an overall rating of 9.9 out of 10 stars from 82 reviews. | Best Price🔥 |. Know the uses, side effects, price, composition, substitutes, http://audelicechocolate.com/?chp=Buying-Proscar-In-The-Uk ,Big Discounts No Prescription Cialis.. Buy Cheap Viagra Online Usa. Viagra.. Online Without Prescription | Up to 30% Off🔥 |. Stop Searching About Best pill ! see ,coupons 50% off. Check More » למי שולחים משלוח מנות?

 

הרב ש. ב. גנוט שליט"א

 

-- חשבתי דבר נפלא מאד, ששימח אותי עד מאד. חושבני שגם אתם תשמחו בו.

 

הגמרא במגילה (ז, ב) מספרת לנו ש"אביי בר אבין ורבי חנינא בר אבין מחלפי סעודתייהו להדדי". שני האמוראים הללו שלחו משלוח מנות זה לזה על ידי ש"זה אוכל עם זה בפורים של שנה זו, ובשניה סועד חברו עמו". כפי שמסביר רש"י. ישנו דיון נרחב בפוסקים על צורת משלוח מנות זו, בה אחד סועד אצל חברו בשנה אחת ובשנה הבאה חבירו סועד אצלו. אך לא זהו הנושא שלנו כעת. הבה ונתבונן בדבר נפלא:

 

במספר מקומות בש"ס מוזכרים שני האמוראים הללו, כאומרי מימרות ופסקי הלכה.  בגמרא בברכות (כט, ב) נאמר: אביי בר אבין ורבי חנינא בר אבין דאמרי תרוייהו כל שאין מתפלל עם דמדומי חמה. בגמרא במסכת שבת (פו, ב) מובא: אביי בר אבין ורב חנינא בר אבין דאמרי תרווייהו ניתנה תורה לטבול יום. במסכת עירובין (פז,ב) נכתב: אביי בר אבין ורב חנינא בר אבין דאמרי תרוייהו. ובעירובין (פט, ב): יתיב אביי בר אבין ורבי חנינא בר אבין ויתיב אביי גבייהו ויתבי וקאמרי וכו'. במסכת בבא בתרא (פז, ב) למדנו כך: אלא אביי בר אבין ור' חנינא בר אבין דאמרי תרוייהו, ובגמרא ביבמות (קח, א): אביי בר אבין ורב חנינא בר אבין דאמרי תרוייהו נתן לה גט זו היא עכבה שהיא מן האיש. ביבמות (קיט,ב) נאמר: אביי בר אבין ורבי חנינא בר אבין אמרי תרוייהו גזירה שמא יהא ולד בן קיימא ונמצא אתה מצריכה כרוז לכהונה.

 

בכל המקומות ששני האמוראים הללו (שכנראה היו גם אחים) הוזכרו בש"ס, הוזכרו שניהם תמיד יחדיו. "אביי בר אבין ורבי חנינא בר אבין דאמרי תרוייהו". שניהם אמרו יחד, שניהם למדו יחד בחברותא את כל התורה ושניהם חידשו יחדיו חידושי תורה שהובאו בשמם יחד במרחבי הש"ס, במגוון נושאים ובמספר מסכתות שונות.

 

כשהאמוראים רצו לחגוג ולשמוח יחד, עם האנשים הקרובים אליהם ביותר בקרבת לב ונפש, הם עשו זאת דוקא עם החברותא שלהם. עם האדם שאיתו עמלו והתייגעו על לימוד התורה. דוקא עם החברותא חשים כל כך קרובים וקשורים! דוקא עם מי שאנו לומדים, אנו שמחים יחד באמת!