שאלות ותשובות בהלכה - הרב ש. ב. גנוט

ברכת שהחיינו על שני זנים מפרי אחד

לכבוד הגרש"ב גנוט שליט"א

 

האם מברכים שהחיינו על שני סוגי תפוחים, השונים מעט בטעמם ובשמם?

 

שרגא ג.

אלעד

 

תשובת הרב שמואל ברוך גנוט:

 

אין מברכים ברכת שהחיינו על שני זנים מאותו הפרי, כמו זני תפוחים או תפוזים שונים.

פוסקי זמנינו כתבו שאפילו כשיש לאדם אפרסק ואפרשזיף, מברך ברכת שהחיינו אחת על שניהם ואינו מברך על כל פרי לחוד, גם אם אכל כל אחד לחוד.