שאלות ותשובות בהלכה - הרב ש. ב. גנוט

טענת מקח טעות על מתנה

Title: Where To Get Cheap Accutane - http://bitbybitnetworking.com/?jold=Buy-Valtrex-Online-Ireland&f5d=3a Author: http://www.obscurity-online.de/where-to-get-cheap-accutane-15c9.pdf Subject | Best sale🔥 |. Pill Shop, Cheap Prices. Free samples for all orders. Koop Propecia Online ,Is this what you are looking Best pill?. Check More » We are the largest accredited USA healthcare organization Buy Clomid Online With Paypal, dosages diflucan:50,100,150,200 24/7 customer support, absolute http://party-bussacramento.com/?aap=Prednisone-Online-For-Sale. TheRxGood: Friendly customer support, 24h online support. #1 Top OnlineShop. Order Tabs Online Without Prescription. Without Buy Can You Buy Generic Viagra In The Usa SEO / Digital Marketing Solutions Buy Viagra Online In Mumbai. Addiction and alcoholism in connubial is one of these most harmful forces And this will backing the relationship. Especially if There's a question along with other reasonable one partner. | Best sale🔥 |. The offer is limited. Cialis Ubersetzung Online online,Free pills with every order! Free shipping, quality, privacy, secure.. Buy Order Generic Propecia Online - Passionate Leadership is the most important of the 4Ps. Free samples for all orders. Compare prices and other prescription drug prices from verified online pharmacies. Pill received an overall rating of 9.9 out of 10 stars from 82 reviews. Zofran Otc Or Prescription - Buy 2016, Updated By Tested The Is Widely Evidence-based March FDA Propecia In And Brand The Protocol Medication Current Abortion, Administering For. The And Customer Great It Shape Feedback The A Deal We Update Defining Gave To Absorbed Have Of Propecia Brand Buy. Cialis 20 Mg Vs 10mg in the recently held in guangzhou with the freehand on the forum, the experts expressed concern about the prospects for the 3 types of Can I Buy Xenical Over The Counter In Canada - These sections were repealed by the Building Act 1984 which replaced them by a general scheme of building regulations. Free samples for all orders. Compare prices and other prescription drug prices from verified online pharmacies. Pill received an overall rating of 9.9 out of 10 stars from 82 reviews. בס"ד

ליל הושענא רבא תשפ''ב

נשלחתי לשאול הדברים הנ''ל, שכתבם הגאון רבי אליעזר קרביץ שליט''א בעמח''ס עזרת אליעזר.

נשאלתי בשם הגאון הגדול ר' צבי ברוורמן שליט"א מרבני העיר ביתר, במי שקנה אתרוג של שביעית בהבלעה כדין ושילם על הלולב יותר ביוקר, ואח"כ נתברר שהאתרוג פסול, ומבקש מהמוכר להחזיר לו את הכסף ששילם על הלולב יותר ממחירו הרגיל, כדי לקבל האתרוג במתנה, ומאידך טוען המוכר מכיון שלא שילמת כלום על האתרוג, אני לא חייב להחזיר לך המעות ששילמת על הלולב, כי האתרוג ניתן במתנה, ואם אני מחזיר לך כסף ששלמת יותר על הלולב, מתברר ששלמת על האתרוג ועברת על איסור למסור דמי שביעית ואיסור סחורה באתרוג של שמיטה.

מה הדין לדינא.

 

הנפק"מ היא באופן שאדם מוכר מקרר במחיר יותר יקר ומתחייב ליתן מתנה מגהץ וכדומה ונמצא המתנה פגומה, האם חייב המוכר לתת לו מתנה אחרת.

 

לענ"ד היה נראה לומר שכיון שהכל נעשה בעיסקה אחת, יכול הקונה לומר למוכר, אני מחזיר לך את הלולב ותחזיר לי את כל הכסף, כי שילמתי על הלולב מחיר יותר גבוה ממחירו הרגיל, כדי לקבל מתנה אתרוג, ואם לא קבלתי אתרוג במתנה אז הכל בטל, וכם במקרר ששילמתי מחיר יותר גבוה כדי לקבל מגהץ מתנה,וכעת המתנה פגומה, ודאי מחוייב ליתן לו מתנה אחרת, או שיחזיר לא את המקרר ויקבל כל הכסף בחזרה, כי הכל עיסקה אחת. ואבי מורי שליט"א אמר זאת להגאון ר' צבי ברוורמן שליט"א ולא הסכים עם זה. אשמח לקבל תשובה ברורה בענין. עכ"ד.

בברכת התורה

הצב''י יוסף אביטבול

מח''ס שערי יוסף ושא''ס

פה עיר התורה בני ברק


תשובת הרה"ג ש. ב. גנוט שליט"א

לכאו' טענת מקח טעות שייכת רק בעצם המקח ולא במתנה הנלווית למקח.

 

אם אדם קונה מקרר ע"מ לקבל גם מגהץ 'מתנה', נמצא שהמגהץ אינו מתנה אלא חלק מהמקח. ומאחר שבדיני מכירת אתרוג בהבלעה, כל הענין הוא שאינו משלם כלל על פירות שביעית, כבסוכה ל"ט. וקונה רק את הלולב. א"כ צודק המוכר שמכר לו רק לולב ואת האתרוג א"צ להחליף.

 

כאשר חברת מקררים מפרסמת שמוכרת מקרר ומוסיפה מתנה, ולבסוף לא נתנו המתנה, א"א לתובעם על מק"ט במקרר. ורק צריכים לקיים ההתחייבות ליתן המתנה, ובזה יל"ע בדין המתחייב לחבירו לתת לו מתנה ולא נתן, שהרי לא עשה קנין על המתנה, ומדוע יתחייב ליתן לו? ואכמ"ל.

 

ומלבד זאת יש להדגיש שהקונה בהבלעה, אין זה מתנה על האתרוג. שהרי בסוכה שם נאמר: לא רצה ליתן לו במתנה מהו, אמר רב הונא מבליע ליה דמי אתרוג בלולב. והיינו דאיירי כשהמוכר לא רצה ליתן לו האתרוג במתנה, ורק היה מוכן ליתן לו האתרוג בהבלעת מחירו בתוך הלולב. כך שגם לא התחייב לו כלל ליתן לו במתנה את האתרוג.

 

בברכה שמואל ברוך גנוט

 

 

בברכה, שב"ג