שאלות ותשובות בהלכה - הרב ש. ב. גנוט

אכילת מזונות לפני התקיעות

 שאלה

 להגה"צ והאדיר רבי שמואל ברוך שליט"א

מי שלא מרגיש טעם באוכל בגלל הקורונה ה' ירחם

האם אפשר לו להקל לטעום לפני תקיעת שופר לכו"ע, כי הרי לא ימשך אחרי

האוכל לכאורה אם אין לו טעם באוכל, ויאכל רק כדי טעימה ?

בברכת כהנים באהבה כעתירת

גמליאל הכהן רבינוביץ

מח"ס "גם אני אודך"

ו"פרדס יוסף החדש" על המועדים.

 

תשובת הרב ש. ב. גנוט שליט"א

לפי החזו"א שיעור אכילת מזונות לפני התקיעות הוא כמאה גרם ולפי רבי חיים נאה- בסביבות 55 גרם.

אם כן, הלא באכילה מועטת יגיע לשיעור זה, בין אם יש לו טעם ובין אם לא.

ואני תמיד מציע לאכול הרבה קוגל, שהוא מעשה קדירה ואפשר לאוכלו הרבה ולא צריך לדקדק בשיעור האכילה שבו.

א גוט יאר ושנה שמחה

 

ש"ב גנוט

 

בברכה,  שב"ג