שאלות ותשובות בהלכה - הרב ש. ב. גנוט

קניתי סכין בערב ראש השנה ולא השתמשתי בו

כבוד הרב הגרש"ב גנוט

קניתי סכין לפני ראש השנה וטבלתי אותו והשחזתי אבל בסוף שכחתי להשתמש בו.

איבדתי את הסגולה?

 

תשובת הרב שמואל ברוך גנוט:

הסגולה היא לקנות סכין לפני ראש השנה ולהשחיזה.

ולא לחתוך בסכין בראש השנה. המנהג מובא בספרי חסידים בשם מהרי"א מזידיטשוב, "שיקנה לו כל אחד בערב ראש השנה, סכין חדשה וישחיזנה, והוא מסוגל לפרנסה כל השנה".

 

הסגולה מצויינת- גם אם לא השתמשת בסכין בראש השנה...

 

סגולות נוספות לפרנסה: -לתרום מעשר כספים בדקדוק.

  • לכוין בפסוק 'פותח את ידך'
  • - לברך ברכת המזון בכוונה. עדיף מתוך סידור או ברכון.
  • ליטול ידים לאכילת לחם, בשפע של מים ולפי כללי ההלכה.

בברכת גמר חתימה טובה

שמואל ברוך גנוט