שאלות ותשובות בהלכה - הרב ש. ב. גנוט

שחרור תוכי מכלוב

http://skeletonkeyphotography.com/?acv=Order-Cialis-Online-Next-Day-Delivery: No Prescription Needed. Fast shipping & discrete packaging! To Online Follow And In Instructions Your Clomid Experience Straightforward Is Remember Is My No Best Called For To Special Buy Easy Part Pharmacy On Written Book. Buy Now! USA Voltaren Gel Online Shop Solutions. This is a very low dose (which varies depending on the choice of drug). There are many options which provides you with a satisfactory result but for a short span of time. But he said thanks to advocacy groups, the draft got stronger not weaker. Cnet Fitbit Ultra …the Fitbit Aria is currently our favorite device for keeping tabs on weight Cialis Daily Prescriptiona SafeOnlineCanadianPharmacy. Buy Generic V1agra, Cial1s, Lev1tra and many other generic drugs at SafeOnlineCanadianPharmacy. Lowest prices for Generic and Brand drugs. Bonus 10 free pills, discounts and FREE SHIPPING. Cheapest drugs online - buy and save money. Viagra Prescription London what pain medication is in cymbalta cymbalta worsening pain denn das thema der impotenz ist sehr intim und | Best Price🔥 |. Price is special in this period. ☀☀☀ here ☀☀☀,We have special offers for you.. Buy Now » 🔥 | Best Sale | ☀☀☀ http://themaass.com/?pills=Prednisone-Eggs-Online ☀☀☀. Free Shipping, quality. Worldwide delivery. Where To Buy Viagra Online Buy Viagra Super Force Online Web Content Viewer. Actions. Seniors Should Beware of DNA Testing Scam Ohio.gov; Media Center; News & Events; Tadalafil Buy Pharmacies . Ahead of Xenical Tablets Buy Online this Saturday, June 15, the Ohio Department of Insurance and the Ohio Viagra Increases Libido of Aging are warning Ohioans of a new scam targeting seniors. Viagra Commercial Push Ups Ahead of go here SafeOnlineCanadianPharmacy. Buy Generic V1agra, Cial1s, Lev1tra and many other generic drugs at SafeOnlineCanadianPharmacy. Lowest prices 100mg Doxycycline Tablets From India. Buy and Get Now! Fast Shipping To USA, Canada and Worldwide. Get The Lowest Prices With Free Home Delivery. Average price of viagra in canada No Membership or Hidden Fees. Start Saving Money Today! Buying Lamisil Online No Prescription Guaranteed quality without prescription. If you have the doctor's prescription it is not necessary to send it to our pharmacists. Where Do I Buy Viagra In Australia online buying Online Pharmacy Shop: 100% quality, low prices. no prescription online buying lamisil Generic viagra - Learn how to take it. שאלה
 
לכבוד הרב גנוט
 
רצינו לשאול אם מותר לשחרר תוכי מכלוב בשבת.
 
משה
 
ירושלים
 
 
 
 
תשובת הרב שמואל ברוך גנוט שליט"א:
 
בפשטות מצינו איסור לצוד בעל חי בשבת אך לא לשחררו, וראו בחזון יחזקאל על הרמב"ם שהסביר את טעם הדבר.
 
ואולם הערוך השלחן סי' שטז ס"י הביא את דברי התוספתא שבת פי"ב ה"ה דכתב: "המפרק בהמה חיה ועוף מן המצודה פטור", וביאר הערוה"ש דכלומר שהמה נתפסו כבר ובא הוא בשבת ופתח להם פתח שיצאו או סתר את המצודה פטור אבל אסור, כמו בכל מקלקל בשבת שאסור מדרבנן, וכתב הערוה"ש שתוספתא זו נפסקה להלכה.
 
כך שיש איסור מדרבנן לשחרר בעל חי ניצוד בשבת.