שאלות ותשובות בהלכה - הרב ש. ב. גנוט

כל המענג את השבת, נותנים לו משאלות לבו

שאלה
 
הגמרא במסכת שבת אומרת : אמר רב יהודה אמר רב כל המענג את השבת נותנין לו משאלות ליבו
האמנם ככה זה עובד? אני רוצה משהו מבקש ואקבל אותו רק אם אשמור שבת ויאכל בשר ודגים ואשתה יין?
זה פשט הגמרא. אשמח להרחבה על הדברים
אני מתכוון ללכת עם המשפט הזה בשם רב יהודה. 
 
תשובת הרב ש. ב. גנוט שליט"א 
 
אכן, אם תשמור שבת כהלכתה, ובמקביל גם תענג אותה (ומדברי הפוסקים בתחילת הלכות שבת, בסימן רמ"ב, נראה ששמירת השבת ועינוגה משולבים יחדין, ולא ניתן לחלל שבת וגם לענג אותה במאכל ובמשקה), אזי תזכה לברכה מיוחדת מהאלוקים יתברך, שיימלא את משאלות ליבך לטובה. שמירת השבת היא מקור הברכה וחכמינו הבטיחו ברכות וישועות לאלו ששומרים שבת, כמובא בגמרא, וכפי שפותח בספר ה'טור' את הלכות שבת. 
 
יהי רצון שהקב"ה ישרה עליך רוח טהרה ותתחיל לשמור שבת. ואל תשכח שאדם שאינו שומר שבת, צפוי בשמים לעונשים קשים ומרים. 
 
שמואל ברוך גנוט