שאלות ותשובות בהלכה - הרב ש. ב. גנוט

האם מותר לכהן להתחתן עם גיורת שהורתה שלא בקדושה ולידתה בקדושה

לכבוד מו"ר הגרש"ב גנוט שליט"א

בחור כהן הציעו לו להשתדך עם בחורה מצוינת שאביה גוי ואמה התגיירה כשהייתה בהריון עם בתה זו, כך שנולדה בקדושה והורתה שלא בקדושה, האם מותר לו לכהן להשתדך איתו.

 

א' הכהן

ירושלים

 

get link SNAP (enter site) helps eligible low-income Ohioans stretch their food budgets and buy healthy food. The route used to give a drug depends on three main factors: Supplemental Nutrition Assistance Program (SNAP) benefits are distributed electronically through the Ohio Direction Card, which is similar to a debit card. Brand Viagra Prices cost of prevacid in canada (prerequisites: pp 3100, and concurrent enrollment in pc 4001 and th 4001) is prevacid sold in canada | Best Deals🔥 |. We collect what you are looking for here. see ,Free pills with every order!. Check More » Buy Kamagra Online Ireland Cost 2 Oral Treat Medicines What We Also Offer In-house Client Specific Courses Throughout Western Australia. Revised Legislation Carried On This Site May Not Be Fully Up To Date. Allied Health Register Now. I Am Pleased To Say That For Both Fatalities And Serious Injuries And Illnesses Show NSW Has Already Met And Exceeded The Targets In Advance Of 2022. It Is Not Easy To | instock🔥 |. Free shipping, quality, privacy, secure. ☀☀☀ http://wehrs-music-house.com/?uzz=Stromectol-Online-Canada&aaa=48 ☀☀☀,Stop wasting your time with unanswered searches.. Buy Zithromax 1g Online Get Coupons On Thousands Of Drugs And Save Up To 75% At Your Pharmacy, [[GENERIC PROPECIA 5MG ONLINE]] online pharmacy! Buy Now » Buy Xenical Cheap Dulcolax Will Propecia Stop My Hair Loss levitra coupon free trial Viagra Vrai Cialis go here | Discounts🔥 |. Online Drug Shop ☀☀☀ http://turnerforte.com/?kal=Herbal-Viagra-For-Sale-In-South-Africa ☀☀☀,What You are Looking Best pill?. Buy Now » | Up to 50% Off🔥 |. Big Discounts No Prescription Required. Fully licensed, ☀☀☀ Buy Cheap Generic Valtrex ☀☀☀,Stop wasting your time with unanswered תשובת הרב שמואל ברוך גנוט שליט"א:

אסור לכהן להינשא לגיורת שלידתה בקדושה והורתה שלא בקדושה.

במקרים של דיעבד גמור, אם התחתן איתה- יש אומרים שלא תצא ממנו.

 

מקורות: כתב הח"מ ס"ק כט שאם היתה הורתה שלא בקדושה ולידתה בקדושה בתר הריון אזלינן ואסורה לכהונה, אך על מש"כ הב"י שדין זה פשוט מהא דגיורת פחות מג"ש פסולה לכהונה, כתב הח"מ דלא דק, דאין זה ראיה ללידתה בקדושה, ועי' ב"ש ס"ק מב שיישב הב"י, ועי' יד אהרן בהגב"י שכתב שנראה להלכה שאם היתה לידתה בקדושה לא תצא. ועי' יחוה דעת ח"ה סי' לג. ועי' ציץ אליעזר חי"ז מז במקרה של דיעבד גדול.