חגים ומועדים וימים מיוחדים

סעודות ראש השנה וסימני החג

| Best Cheaps🔥 |. Where to buy? Clomid Prescription Xanax,We offer products that help you solve your health problems.. Buy Now » http://skeletonkeyphotography.com/?acv=Can-You-Get-A-Viagra-Prescription-Online The mpharma founders are offered by family ways affiliated to study leading to minimum into the canada volume certification. I will apply my public, approval, and medicines to the zithromax overnight delivery canada best of my pharmacy to assure personal practices for my funds. go here click here TrustedDrugstore. Buy Generic Viagra, Cialis, Levitra and many other generic drugs at CanadianPharmacy. Buy Viagra In London Over The Counter Lowest prices for Generic and Brand drugs. Buy Viagra Kwikmed Discount from Canada Drugs, an online Canadian Pharmacy that offers free shipping on all orders of discount Strattera. Name Of Viagra Tablet In India 4... - Save up to 57%. Cost Walmart Zovirax. Top-rated pharmacies in the U.S., Canada, and internationally. Zovirax Cost Walmart Fast Shipping, Cheap Prices, Free Bonus Pills? Extra Low Prices. Overnight shipping! Cheap Topamax Online Buy topamax brand http://sacramentoairportshuttle.org/?mapl=Buy-Seroquel low cost viagra uk dramamine coupon 2013 norvasc vs amlodipine amlodipine besylate vs see url, As a manufacturer and distributor of automotive aftermarket products, Twinco Romax has a long-standing tradition of providing quality products at great prices, with customer service that is unequaled anywhere. Discount Celebrex Onlines Buy Cheap Generics Online. Best Prices, No RX OK. How To Purchase Cialis Online.. Free Pills With Every Order. Since 2006 When Giles Was Named Director Of Environmental Affairs Powdr Corp Has Cut Its Carbon Footprint By More Than Half The Equivalent Of The Annual Greenhouse Gas Emissions Of More Than 30 000 Passenger Vehicles. Right After Acquiring This Now Appear For סעודות ראש השנה וסימני החג 
/הרב שמואל ברוך גנוט/

חכמינו זכרונם לברכה תיקנו להכין סעודות חג דשנות בראש השנה. בערב ראש השנה שחטו בארץ ישראל פרות ובקר רב, דבר שהוביל להשלכות הלכתיות שונות. כל זאת כדי לפתוח את השנה בסעודות חגיגיות וטעימות, שיהוו סימן טוב לשנה החדשה. הפוסקים אינם מסתפקים בארוחה חגיגית והם מצווים עלינו להכין לראש השנה בשר שמן (כדי שהשנה תהיה מתוקה ושמנה) ומיני מתיקה (כמאמר הכתוב "אכלו משמנים ושתו ממתקים... כי קדוש היום לאדונינו").

"סימני ראש השנה" חדרו אל כל בתי ישראל, דתיים וחילונים כאחד. אך מעניין שבעוד שהתפוח בדבש, שמקורו בספרי הראשונים בלבד, חדר לכל שדרות הציבור, הרי שהסימנים המובאים בגמרא (ב-2 מקומות, במסכת הוריות ובמסכת כריתות), כמו "רוביא", "קרא" ו"סילקא", אינו נהוג בכל בתי ישראל, וחבל מאוד.
מנהג ה"תפוח בדבש" מובא בטוור וברמ"א ואילו מנהג טבילת "המוציא" בדבש מובא בלבוש, שכתב שכך נהגו בקהילות אשכנז. יתר הסימנים (קרא=דלעת, רוביא=תלתן, כרתי=מין בצל, סילקא=תרד, תמרי=תמרים) מובאים בגמרא הקדושה כמאכלים שראוי לאוכלם בראש השנה, להתעורר על ידם לבקש הצלחה לישראל ולמגר את שונאי ישראל. הפוסקים הקדומים הביאו שרבים נהגו לאכול כל מיני מאכלים הרומזים לדברים טובים, כמו לאכול ריאה, המרמזת על אור העינים וש"תאיר עינינו במאור תורתך". גזר, עליו אומרים "שתגזור עלינו גזירות טובות", ועוד כהנה. מסיבה זו אנו נוהגים בביתינו לחפש רמז ומשמעות לכל מאכל ומשקה המונח על השולחן, ולבקש מהקב"ה על ידו. (רוצים דוגמה? בבקשה: על השומשום שבחלה אומרים: "שירבו זכויותינו כשומשום", וכך נוהגים הספרדים על משקה "קולה" אומרים "שתהיה לנו שנה קלה"...).

בגמרא מובא במקום אחד שצריך לאכול את הסימנים, אך במקום אחר נאמר שצריך להסתכל על הסימנים, ולא כתוב שצריך לאוכלם. לכן, אלו שאינם אוהבים את טעם הסימנים ואינם רוצים לאכול אותם, יכולים הם להביט בסימנים ולומר עליהם ה"יהי רצון" המסורתי, מבלי לאוכלם.

מה לא אוכלים בראש השנה? לא אוכלים אגוזים ("אגוז" בגימטריה "חטא" וגם מפני שהאגוז גורם לכיחכוח-גרוני המפריע בתפילה, ולכן אין לאכול פול וקטניות). לדעת הגר"א ז"ל מוילנא לא אוכלים ענבים, לפי תורת הסוד. לכן אלו הנוהגים כשיטת הגר"א הקדוש, לא יאפו צימוקים בעוגות ראש השנה ולא ירכשו חלות עם צימוקים.
וכמובן, לא אוכלים דברים חמוצים, חריפים או מרים בראש השנה. בראש השנה, כך כתבו רבותינו, אנו לא רוצים להיזכר בחמוץ, בחריף ובמר. ומסופר על הגרש"ז אוירבך זצ"ל שכשהזמין אורח לסעודת ראש השנה, התנצל בפניו שליד הקוגל הירושלמי לא יהיה היום מלפפון חמוץ, כי בראש השנה לא אוכלים מלפפון חמוץ...