שאלות ותשובות בהלכה - הרב ש. ב. גנוט

מי שברך לגוי חולה

 

 

שלום וברכה!

רציתי לשאול:

האם מותר לכלול גוי חולה במי שברך לחולים, הרי כתוב "עם כל ישראל אחיו"?  אם לא, איפה אפשר להתפלל עליו? [מובא בשו"ת יחוה דעת ו ס שמותר להתפלל על גוי].

 

אני מאוד מודה לכת"ר שליט"א.

בברכות התורה -

מרדכי ציון

 

 

לכבוד הרב מרדכי ציון שלום וברכה וכוח"ט

 

אפשר להתפלל עליו ללא מי שבירך. אפשר לערוך לו מי שבירך מיוחד, בהשמטת המילים 'עם כל ישראל אחיו', ואפשר להזכיר שמו במי שברך הנעשה לעוד חולים יהודים, ואז כבר אפשר לומר 'עם כל ישראל אחיהם'.

 

ביקר

שמואל ברוך גנוט