שאלות ותשובות בהלכה - הרב ש. ב. גנוט

עליית נער בר מצוה בשבת לאחר בר המצוה שהיא פרשת פרה

🔥 | Best Cheap | ☀☀☀ Where To Viagra Orders ☀☀☀. You Want Something Special About Best pill? Where To Buy Cheap Viagra Pills The | instock🔥 |. Online Drug Shop, Big Discounts No Prescription Required. ☀☀☀ http://aproposnu.dk/?schb=Clomid-Pills-For-Cheap ☀☀☀,Free pills with every order! Free Can You Buy Valtrex Otc AlphaMedsUSA - 100% Secure and Anonymous. Best prices on the Internet! Buy Cheap Meds Online Without a Doctor Prescription. Cheapest Prices, Fast Shipping. cleocin online order Effective treatment for erectile dysfunction regardless of the cause or duration of the problem or the age of the patient, cleocin order online Xenical Online Nz Guaranteed quality without prescription. The study involved interviewing women between 30 and 55 years of age and the results showed that women frequently ignored signs like dizziness and pain. uk cheapest xenical Online Pharmacy Shop: 100% quality, low prices. xenical cheapest uk Generic viagra - Learn how to take it. | free delivery🔥 |. Pill Shop, Cheap Prices. Free samples for all orders. Generic Zithromax Cheap ,coupons 75% off. Check More » metformin online uk, buy metformin online uk, can i buy metformin over the counter in uk, go here Created Date: 3/25/2018 2:06:35 AM Buy Cheap Zyban Online - Generic Pills Online. Flagyl Without Prescription; buy zyban uk online; generic zyban online; buy zyban online us; zyban buy online Baclofen Online Pharmacy lioresal 10 mg 50 tablet We were all given quite a lot of freedom which would not have happenedback in Oz Propecia Discount Voucher Canadian Pharmacy Viagra Legitimate - We have designed and built the platform and courses ourselves and are very excited about what the future holds for this division/. Free samples for all orders. Compare prices and other prescription drug prices from verified online pharmacies. Pill received an overall rating of 9.9 out of 10 stars from 82 reviews. שאלה
בני נעשה בן י"ג שנה בתאריך י"ז אדר בעז"ה, מנהגנו מנהג הונגריה, שקוראים בתורה
בשבת שלפני הבר מצוה, דהיינו פרשת כי תשא, והנה עתה באותה שבת אחד מחבריו עולה
לתורה, שהיא שבת אחר שנעשה בן י"ג.
בני טוען שאיחוד הקידושים ימעט בחבריו, ומשום כך הוא מעוניין לדחות לשבת
שלאחריה - פרשת פרה.
השאלה היא, האם זו סיבה לדחות מנהג אבות קדום, ובפרט ששבת שלאחריה היא פרשת פרה
שי"א שהיא דאוריתא.
אשמח לשמוע דעתו הרמתה אם אפשר בהקדם.
 
 
תשובת הרב ש. ב. גנוט שליט"א
הלא המשנ"ב כותב במפורש שעדיף שקטן לא יעלה לפרשת פרה. אך אם הוא כבר אחרי הבר
מצוה, סומכים ללא חשש על חזקה דרבא ויכול לעלות לפרה ללא שום פקפוק. משום:
א. מצד עיקר ההלכה קטן גם יכול לעלות לפרשת פרה.
ב. אנו פוסקים כהגר"א וסיעתו שהסוברים שפרשת פרה היא דאורייתא, טעו בטעות סופר
בד' התוס' בברכות, ואנן קי"ל דהיא קריאה דרבנן, ובדרבנן סומכים על החזקה.
 
ובפרט שאדרבה, יש ענין לעלות בשבת שאחר בר המצוה, כדי להוכיח את גדלותו. הנושא
ארוך וקיצרתי, את הנ"ל ברור שבנך צודק, וא"צ להתייחס במקרה זה למנהג הונגרי
קדום זה, בפרט שהדבר יגרום לו עגמת נפש בהפחתה ממספר חבריו
 
דוש"ת  שמואל ברוך גנוט