שאלות ותשובות בהלכה - הרב ש. ב. גנוט

האם תפילין בשבת הם מוקצה?

שאלה:

כבוד הרב גנוט
האם תפילין בשבת הם מוקצה?
 
תשובת הרב גנוט:

כן. תפילין דינן כדין 'כלי שמלאכתו לאיסור', ואסור לטלטלן.
ותפילין שנפלו או שנמצאות במצב של בזיון, או שיש חשש שיגנבו אותם- מותר להרימם ולטלטלן (שולחן ערוך סימן ₪ סעיף ד', ושם בספרי הפוסקים)
בברכה רבה
 
הרב שמואל ברוך גנוט