שאלות ותשובות בהלכה - הרב ש. ב. גנוט

שאלות במהלך תהליך גיור

שאלה

‫שלום כבוד הרב 

אני בתהליכי גיור ורציתי לשאול מספר שאלות: 

1. אני יודעת שעכשיו אסור לי לשמור שבת במלואה ואני צריכה לפחות פעם אחת לחלל את השבת עד שאני אזכה לסיים את הגיור בעזרת השם אך האם מותר באופן עקרוני להנות מחילול שבת של גוי? 
2. האם מותר לי הלכתית לנשק ולחבק את אבא שלי למרות שהוא גוי? 
3. האם מותר לי הלכתית לנשק ולחבק את אח שלי למרות שהוא גוי? 
4. לכל חדר שאני נכנסת אני מנשקת את המזוזה וזה כולל גם בחדרים הפנימיים בבית או בכל מקום אחר בו יש מזוזה אך האם מותר לנשק כל מזוזה שרואים אוש צריך לנשק רק את המזוזה של דלת הכניסה הראשית פעם אחת 

תשובת הרב ש. ב. גנוט שליט"א:

להיקרה העומדת לפני גיור וכניסה לדת האמת רוב שלומים וברכות 

כמענה לשאלותיך: 

א) ישנם פרטי דינים רבים מתי מותר ליהודי להנות ממלאכה שעשה גוי. השאלה היא האם הגוי עשה את המלאכה בעבורו (שאז הדבר קל יותר) או עבור היהודי (שאז הדבר חמור יותר). ישנם על שאלה זו עשרות הלכות בשולחן ערוך ואי אפשר לפרטם כאן, ולכן כדאי ללמוד את כל הענין, לאחר הגיור. 

ב) רבי משה פינשטיין זצ"ל מתיר את הדבר גם לאחר הגיור, מכיון שלאבא מותר לחבק ולנשק ולהתייחד עם בתו, כי אין לאבא יצר הרע של עריות עם בנותיו. וגם כאשר מבחינה הלכתית פקע קשר היחוס בין האב הגוי לבתו היהודיה, אך המציאות, בה האב לא חש במתח יצרי עם בתו, לא השתנה. וישנם המחמירים. (ראו בשו"ת אגרות משה חלק אבן העזר חלק ד' סימן ס"ג ובשו"ת בצל החכמה ח"ד סימן ד' ובשו"ת תשובות והנהגות ח"א סימן תשע"ו). וכמובן שכעת, כעדיין לא התגיירת, בודאי שאת יכולה לנשק את אביך. כי עדיין את גויה. 

ג) לפני הגיור, מותר לנשק את האח הגוי, ולאחר הגיור הדבר אסור. כי גם ליהודים מלידה אסור לנשק את אחיהם, והדבר מכוער וכמנהג הטפשים (כלשון הרמב"ם). 

ד) מספיק לנשק את דלת הכניסה לבית. וכמובן שאין זה כלל חובה לנשק, אלא מנהג טוב המובא בפוסקים. (יעויין ברמ"א יורה דעה סימן רפה,ב, שכתב: י"א כשאדם יוצא מן הבית יניח ידו על המזוזה , ויאמר: ה' ישמר צאתי וכו' . וכן כשיכנס אדם לבית, יניח ידו על המזוזה.). 

בברכה 

הרב שמואל ברוך גנוט