סיפורים לכבוד שבת

"כאן נמצאת האמת": העובד הפיליפיני של גדולי ישראל התגייר

| Best Price🔥 |. coupons 75% off Allegra 180 Mg Costen,Online Drug Shop, Big Discounts No Prescription Required.. Buy Now » Ciprodex Prescription Uk. Trusted Online Pharmacy With Affordable Prices. No Membership Required To Access Our Fast Shipping. Medicines Delivered To Zoloft Buy Online Uk | Best Price🔥 |. We collect what you are looking for here. http://turnerforte.com/GUC/it/aleve-online-sicuro.html online ,Are You Searching Best pill?. Check More » http://benjamindpoland.com/?koaa=Clomid-Prescription-Canada of 2020 scheduled for Wednesday, Jan. 8 December 30, 2019 Internal News Buy Propecia Brand Registration of nonresident establishments. Despite decades of improved strategy in conventional cardiopulmonary resuscitation (CCPR), survival rates of favorable neurological outcome after cardiac arrest (CA) remains poor. ⭐️ | Best Price | Kegunaan Viagra Uk Cheap Online Co - Brand and Generic Available For Sale. Online Sildenafil and Generic Tadalafil! We accept: Visa and Pfizer Viagra 100mg Sale - no prescription needed, order Sildenafil (viagra) with discount 15% - low prices for all ED pills, support 245, Cheap Online E liquides Cialis Online Pills SafeOnlineCanadianPharmacy. Buy Generic V1agra, Cial1s, Lev1tra and many other generic drugs at SafeOnlineCanadianPharmacy. Lowest prices for Generic and Brand drugs. Bonus 10 free pills, discounts and FREE SHIPPING. Cheapest drugs online - buy and save money. Can You Buy Viagra Online In The Usa. buy zithromax united states. buy zithromax no prescription needed. can you buy zithromax. buy zithromax 500mg generic. buy zithromax "כאן נמצאת האמת": העובד הפיליפיני של גדולי ישראל התגייר
אמיל מניטה מהפיליפינים, שזכה לסעוד את גדולי ישראל, החליט להתגייר. בראיון מיוחד הוא מספר על האמת שמצא בעם ישראל
 
נעמה גרין, הידברות
 
 
מקור התמונה: יתד נאמן 
 
זר שייכנס לבית הכנסת ברחוב עמיאל בבני ברק, ישתאה לראות מראה יוצא דופן: עובד זר בעל חזות פיליפינית מלווה יהודי הדור מראה, הם נכנסים לבית הכנסת, היהודי המבוגר מניח תפילין, עד כאן מראה שגרתי למדי, אלא שאז מוציא העובד תיק מהודר נוטל מתוכו זוג תפילין מברך ומניח של יד ושל ראש, שניהם מתחילים להתפלל את תפילת שחרית.
 
זהו עמנואל בן אברהם, עד לפני שבוע היה אמיל מניטה, עובד זר מהפיליפינים. כשבע עשרה שנה נמצא  בארץ, הוא זכה לסעוד את מרן הרב שך זצ"ל וקודם לכן את נשיא ישיבת פוניבז' הרב אברהם כהנמן זצ"ל.
 
עמנואל גילה את היהדות בבתיהם של גדולי הדור. הוא ראה ונוכח בבית גדולי ישראל זצוק"ל את השוני הגדול בהנהגתם של תלמידי חכמים, את המוסריות של אלה שהתורה היא חייהם, את הרצינות וכובד הראש של הנהגת הסובבים, והפנים גם את המאמץ הגדול לכבד ולהוקיר את גדולי ישראל, מדד והתפעל מכבוד התורה, מההדר לזקני הדור. לדבריו הרגיש שיש כאן משהו אחר, עוצמתי יותר ומוסרי יותר, שגרם לו לזעוק את זעקתה של רות המואביה: "עמך עמי ואלוקייך אלוקיי".
 
"גדלתי בפיליפינים כנוצרי", מספר עמנואל בראיון מיוחד שהעניק ל'יתד נאמן'. "בילדות למדנו אותנו את הדת הנוצרית ונחשפתי לטקסטים של התורה. כשהגעתי לכאן לארץ ישראל אמרתי לעצמי שאני רוצה לבחון היכן נמצא הדבר האמיתי, הדבר שהכי קרוב למה שמשה רבינו מסר בהר סיני".
 
"כאשר הגעתי לארץ וראיתי מקרוב את גדולי התורה, את ההנהגה של לומדי התורה ושומרי המצוות, כיצד הם מקיימים את המצוות בדביקות, התפילין, המזוזה, בדיוק כפי שהצטוו, לא משהו מתפתל... (מחווה בידו תנועת התפתלות...) הרגשתי שיש כאן איזה משהו מאד מאד אמיתי, אז הבנתי שהיהדות היא הדבר הראשוני, הדבר שנמסר על ידי משה רבינו בהר סיני ללא כל שינוי. היהדות השמורה לאורך כל הדורות בדיוק כפי מה שמשה רבינו מסר ללא כל תוספות ושינוי, העניק לי את ההסבר לתחושה שכאן נמצא הדבר האמיתי והמקורי".
 
לשאלת המראיין: "מה ראית כאשר סעדת את גדולי ישראל?", השיב עמנואל: ""אני סעדתי את הגאון הרב אברהם כהנמן זצ"ל, ואז הרב יחזקאל אסחייק שיחיה הביא אותי לבית מרן הרב שך זצוק"ל. הוא כבר היה בשנותיו האחרונות ממש. ראיתי בהנהגה של גדולי ישראל גם בעת זקנותם וחולשתם את ההנהגה המיוחדת שלהם ואת הרצינות שבעשיית המצוות, את כבוד התורה, את ההנהגה המוסרית והאצילית עם זקני הדור, זה עורר בי את התחושה שיש כאן משהו עמוק יותר, ישר יותר, מקורי יותר, והתחלתי להתעניין עד שהגעתי לרצון הפנימי להיות שייך לעם ישראל ומשויך לתורתו. היום הצימאון הגדול שלי הוא לדעת עוד ועוד על חכמת התורה וידיעתה".
 
המראיין המשיך ושאל: "לתחושתך, הדת היהודית היא קלה לקיום או קשה?", השיב עמנואל "קשה", כאשר הוא מחווה בידו תנועת נחישות. "האמת דורשת נחישות. אבל אני רוצה משהו רציני, לא קליל אלא עמוק. כאשר מגישים אוכל, כל נוצרי אוכל מיד, אבל אני רוצה משהו שיש בו מחשבה ושליטה עצמית. מהשנה שהגעתי לארץ לפני כשבע עשרה שנה, צמתי ביום הכיפורים... עוד לפני שהתגיירתי".
 
"אני מרגיש כמו רות המואבייה, שהפנתה עורף לבית אביה", ממשיך עמנואל לתאר את תחושותיו. בדיוק זאת ההרגשה שלי, אני מרגיש שעם ישראל עמי ואלוקי ישראל אלוקי באשר ילכו אלך".
 
השבוע סיים עמנואל את תהליך הגיור שלו ועבר ברית מילה. "האמת שאני רציתי לקרוא לעצמי 'גבריאל', אבל הרב קפלן הציע לי את השם 'עמנואל' וכך נקראתי בישראל בשם 'עמנואל בן אברהם'", מספר גר הצדק.
 
"אני מבקש להודות לרב חיים קנייבסקי, ולרב נסים קרליץ שהאירו לי פנים וקירבו אותו בתחילת דרכי, וכן לרב שלמה קנייבסקי ראש ישיבת 'קרית מלך', הרב שריה דבלצקי ולכל הרבנים שסייעו לו בלימודי ההלכות והיהדות ופתחו לו פתח לעולם היהדות", אומר עמנואל.
 
אחר כך הוא נוטל ספר תהילים מתרפק על הדפים. הוא אומר שיש לו תחושת חיבור עמוקה עם הספר של דוד המלך שהיה מגזע רות המואביה, וזמירותיו פורטים על לבו.
 
ולסיום: המראיין ביקש לצלם את עמנואל, אך לא נערך עם מצלמה. בשל כך, שאל את עמנואל אם יש ברשותו מכשיר טלפון עם מצלמה כדי להצטלם. התגובה שקיבל המראיין הפתיע אותו: עמנואל שלף מכיסו טלפון נייד מהסוג הישן והפשוט. "קיבלתי על עצמי עול תורה ומצוות", הוא אומר בפשטות תהומית. "זה כולל גם ציות לגדולי התורה שהורו לא להחזיק מכשיר הכולל אינטרנט. זו הסיבה שאינני מחזיק שום מכשיר מתקדם, אלא כמו שאתם רואים, טלפון פשוט".