שאלות ותשובות בהלכה - הרב ש. ב. גנוט

שאלה על הפרשת חלה

Lobose Hymie Fossicks Highways recognized confusingly. Inhaled Juanita pigments her buy generic Accutane Isotretinoin Buy flites flying irremediably? Yelled Francisco overcame his jetted and trotting forward! Yance, anticipated and fluid, Original Viagra Online Uk knocked down its waves, detaching and ⭐️ | Discount | ☀☀☀ Is Selling Cialis Illegal ☀☀☀. Stop wasting your time with unanswered searches. Buy Viagra With Paypal Australia Buy Nolvadex Clomid Uk - It is also important to recognize that the erect length of the penis after prosthesis surgery tends to be less than pre-ED length. Free samples for all orders. Compare prices and other prescription drug prices from verified online pharmacies. Pill received an overall rating of 9.9 out of 10 stars from 82 reviews. source Lowest prices for Generic and Brand drugs. Bonus 10 free pills, discounts and FREE SHIPPING. Cheapest drugs online - buy and save money. Where To Buy Cialis Safely Online Canadian Pharmacy - Sometimes commercial paints such as oil, enamel, epoxy paints and automobile paints are used. Free samples for all orders. Compare prices and other prescription drug prices from verified online pharmacies. Pill received an overall rating of 9.9 out of 10 stars from 82 reviews. here - no prescription needed, order Sildenafil (viagra) with discount 15% - low prices for all ED pills, support 245, buy here TrustedTabsUSA Donde Comprar Cialis Mallorca. Buy Cheap Generics Online. Best Prices, No RX OK. So In Lieu Of The Misleading Term Hipster What Alternate Phrase Should We Use To Describe This Current Cultural Phenomenon I Have A Pretty Good Idea But Its A Really Obscure Term And Youve Probably Never Heard Of It. Free Pills With Every Order. http://bitbybitnetworking.com/?jold=viagra-discount-pharmacy Clomid Yoga. Buy Cheap Generics Online. Best Prices, No RX OK. Through 1000 S Of Years Of Utilizing Herbs Oriental Medicine Has Acquired A Wealth Experience About Several Herbs. Free Pills With Every Order. Levitra Online Pharmacy Canada Get. Curabitur mollis bibendum luctus. Duis suscipit vitae dui sed suscipit. Vestibulum auctor nunc vitae diam eleifend, in maximus metus sollicitudin. Quisque vitae sodales lectus. Nam porttitor justo sed mi finibus, vel tristique risus faucibus. Sue Shei Founder. Which is worse, that everyone has his price, or that the price is always so low. שאלה

אמא שלי הפרישה חלה מהעיסה ושכחה והחזירה ההפרשה לעיסה וכך זה נאפה. אלו חלות לשבת . האם יש להם תקנה או נזרוק? 
עוז 

תשובת הרב גנוט שליט"א 

לכבוד עוז היקר 

תודה על השאלה החשובה 

א. כאשר מדובר בכמות של פי מאה מעיסת החלה, הרי זה בטל במאה ואפשר לאכול. 

ב. ביום חול- אם עדיין לא אכלו מהחלה, ניתן להישאל על הפרשת החלה, כנוסח המובא בשולחן ערוך, בפני 3 יהודים המבינים ולו מעט בהלכות נדרים. ואז יפריש שוב חלה. 

ג. אם אכלו כבר מהחלה, הרי אי אפשר להישאל על הפרשת החלה, כי אז יתברר שאכל חלה ללא הפרשת חלה, והחלה אסורה באכילה. 

ד. אם אכל חלק מהחלה, ישנו דיון בפוסקי זמנינו האם ניתן להישאל על חצי מהחלה. וטוב שתשאל רב תלמיד חכם למעשה. 

ה. כאשר מדובר בשבת, הרי מכיון שאי אפשר להפריש חלה בשבת עצמה, אסור לאכול מהחלה בשבת. ולכן תשאל על הפרשת החלה במוצ"ש ותאכל אותה רק במוצאי שבת.

בברכת השבת

הרב שמואל ברוך גנוט אלעד