movstube.net

אתר השבת

 
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Home זמירות שבת ותפילות תפילות ובקשות זכיני להתפלל אליך כראוי

זכיני להתפלל אליך כראוי

זכיני להתפלל אליך כראוי

"יהי רצון מלפניך ה' אלוקינו ואלוקי אבותינו,
אלוקי אברהם, אלוקי יצחק ואלוקי יעקב,
הבוחר בתפילת עבדיו,
שתרחם עלי ועל כל עמך בית ישראל
ותזכנו בחסדיך העצומים להתפלל ולהתחנן
תפילותינו ותחנותינו לפניך
באמת ובלב שלם.

הורנו מה שנדבר, הביננו מה שנשאל,
וזכני שאוציא דיבורי התפילה
לפניך באמת לאמתו,
באופן שיאיר לי אור האמת לייצא מתוך עמק
החושך והמחשבות זרות והקליפות
העומדים עלי ומסבבים אותי בכל עת,

ובפרט בשעת התפילה שכולם באים עלי
ומסבבים אותי מכל צד ומכל פנה,
בכמה מיני סיבובים ובלבולים הרבה מאד
בלי שיעור וערך ומספר. עד שאיני יכול לפתוח
פי בתפילה, ואיני יכול להוציא אפילו דיבור
אחד בתפילתי כראוי,
מגודל החושך והמחשבות הזרות והבלבולים
והמניעות והמסכים המסבבים אותי מכל צד בשעת התפילה

ואין לי שום פתח תקווה והצלה
להינצל מהם כי אם על ידי דבור האמת,
כאשר גילית לנו על ידי חכמיך הקדושים,
אשר על ידי דיבור האמת תאיר לנו בתוך עמק החושך
והאפלה לצאת מחושך לאור גדול,
כי אתה חפץ באמת וקרוב אתה לכל אשר יקראוך באמת.

ועל כן, באתי לחלות פניך ה' אלוקי, ולהשתטח לפניך
ולפרש כפי אליך, שתעורר רחמיך האמיתיים עלי, על עני
ואביון כמוני ותשפיע עלי ברחמיך הרבים אור האמת שאזכה
לדבר לפניך דיבורי התפילה באמת לאמתו.

ואזכה להוציא כל דבורי התפילה מפי באמת ברור זך
וצלול בתוך החושך הגדול המתגבר עלינו בכל עת, הרוצה
להחשיך ולהסתיר ממנו, חס ושלום, אורך הגדול.

ואם חטאתי עוויתי ופשעתי לפניך, מנעורי עד היום הזה,
ופגמתי לפניך פגמים הרבה מאד, ושניתי ושלשתי עליהם
פעמים אין מספר, ובכל פעם על ידי כל חטא ופגע, הוספתי
עלי,חס ושלום, חושך על חושך ומסגר על מסגר,
ומסכים ומחיצות על מסכים ומחיצות ומניעות על מניעות,
ובלבולים על בלבולים, עד אשר באתי בתוך עמק החושך ואפלה
גדולה מאד, ונחשכו ונסתרו מעיני כל מיני פתחים שיש שם,
לצאת על ידם מאפלה לאורה, "טבעתי ביוון מצולה ואין מעמד
באתי במעמקי מים ושיבולת שטפתני".

תפילת ר' נתן מברסלב

 

לכבוד שבת קודש

תפילות

בבקשה להתפלל לרפואת: יחיאל אברהם מאיר בן חיה טויבא, רבי יאשיהו יוסף (פינטו) בן הרבנית זרי שליט"א נועה בת לאה לרפואה שלמה, אשר ורפאל בני שמחה לרפואה שלמה, זאב בן ורדה לרפואה שלמה, יהודית בת מיסה לרפואה שלמה, שולמית בת מיסה לרפואה שלמה, שלמה בן רבקה לרפואה שלמה, משה בן כמונה לרפואה שלמה, נתנאל אילן בן שיינא ציפורה, תמר בת אורית לאה, אשר ורפאל בני שמחה, שרה צפורה בת רינה בתוך שאר חולי ישראל. בבקשה להתפלל לזרע בר קיימא בקרוב לנופית הודיה בת רחל ודויד שלמה בן שושנה ולזרע בר קימא בקרוב למירב המזל בת גאולה ונועם בן לאה וחזרה בתשובה לעידן בן שולמית ושי שלומי בן שולמית ודינה תרצה בת ורדה רגינה ולבשורות טובות ישועות ונחמות לכל עם ישראל

לעילוי נשמת

לעילוי נשמת מרת טליה בת עזריאל לייב ז"ל ת.נ.צ.ב.ה.
לעילוי נשמת מרדכי בן ברוך ופאולה פייגלה בת אליעזר ת.נ.צ.ב.ה.

מונה מבקרים באתר שבת נט

מונה צפיות תוכן : 19655744

אתר השבת


מאמרים אחרונים