movstube.net

אתר השבת

 
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

דבר החסידות – פרשת לך

ב"ה                         לזכות בננו בכורנו הת' אהרן יצחק שי', לרגל יום הולדתו העשרים לאויוש"ט, ז' מ"ח ה'תשע"ט

דבר החסידות – פרשת לך

 

גדולה מצוות מילה

אבי מורי ר' אליעזר זילבר ע"ה, סיפר לי:

פעם אחת, בהיותי בחור, עצר לי נהג ג'יפ ולקח אותי טרמפ.

הלה ניצל את ההזדמנות של מפגש שלו עם 'בחור-ישיבה', ושאל אותי שאלות וקושיות שהציקו לו בענייני יהדות.

הקושיא הכי 'חזקה' שלו היתה: "מניין לכם שכל מה שנאמר בתורה שבעל-פה הוא אמת? אולי מישהו המציא את כל הגמרא (ח"ו)?"

-         חשבתי כיצד אוכל להוכיח לו שתושבע"פ אמת, ואז עלה במוחי רעיון – אמרתי לו:

הגמרא אומרת במסכת שבת (קל, א): "כל מצוה שמסרו ישראל עצמן עליהם למיתה בשעת גזירת המלכות, כגון עבודת-כוכבים ומילה – עדיין היא מוחזקת בידם, וכל מצוה שלא מסרו ישראל עצמן עליה למיתה בשעת גזירת המלכות, כגון תפילין – עדיין היא מרופה [=חלשה] בידם" [והגמרא מביאה ראיה מסיפור "אלישע בעל-כנפיים", שרק הוא מסר נפשו על מצוות תפילין*].

-         ואז הפניתי אליו שאלה: האם עשית לילדיך ברית מילה?

-         "כן", הודה האיש.

-         והאם הנך מניח תפילין?

-         "לא" הודה שוב האיש.

-         הרי לך הוכחה ממך בעצמך, שמה שאמרו חז"ל לפני כאלפיים שנה שריר וקיים! הנה, מצוות תפילין, שהגמרא אומרת "עדיין היא מרופה בידם" – אינך מקיים... ואילו מילה שהגמרא אומרת "עדיין היא מוחזקת בידם" – עד היום הזה עם ישראל מלים את בניהם וגם אתה בעצמך מל את בניך!

______

*) ולדעת התוספות (ד"ה אמר ליה כנפי יונה) הראיה מסיפור זה שלא מסרו את נפשם על תפילין – כי היה לו לומר "תפילין הם" ולא להסתיר אותם.

 

~~~

מצוות ברית מילה, הכתובה בפרשתנו, היא המצווה הראשונה שנצטווה בה היהודי הראשון, ועליה אמרו רז"ל (נדרים לב, א): "גדולה מילה ששקולה כנגד כל המצוות שבתורה".

ומובן אם כן, שמצוות מילה היא מצווה כללית שניתן ללמוד ממנה יסודות לקיום כל המצוות. ומהם:

א)    היא המצווה היחידה שרישומה ניכר בגוף ממש.

– ומזה מובן לכל שאר המצוות שהם פועלים רושם בגוף היהודי המקיימם, אף אם אין רואים זאת בעיני בשר.

ב)    היא מביאה תועלת גשמית לגוף*, ואף על פי כן מובן שהתועלת הרוחנית, שהיא "ברית ביני וביניכם", גדולה ממנה לאין ערוך.

– כך כל המצוות יש בהם תועלת ליהודי בגשמיות, בחיי הגוף, אך באין ערוך לזה ברוחניות, לחיי הנשמה.

ג)     היא כרוכה ב"צערא דינוקא", שהתינוק צועק, אבל זהו מפני העדר שכלו. וכשגודל, מבין שהטפת מעט דם היתה שווה עבור התועלת הגדולה שבמצווה

– וכך בכל המצוות, גם אם יש צער וטורח בהם, הרי אם צועקים – זה רק מהעדר השכל שאין שמים לב לגודל התועלת שבהם.

ד)    מקיימים אותה בשמחה ומתוך מסירות נפש, כדברי הגמרא (שבת קל, א) "כל מצוה שקיבלו עליהם בשמחה כגון מילה, דכתיב שש אנכי על אמרתך כמוצא שלל רב – עדיין עושין אותה בשמחה . . כל מצוה שמסרו ישראל עצמן עליהם למיתה בשעת גזירת המלכות, כגון עבודת-כוכבים ומילה – עדיין היא מוחזקת בידם"

– וכן צריך להיות בקיום כל התורה ומצוות.

ה)   לאחר המילה מגיעים [בבן הבכור] לפדיון הבן.

– כך ע"י כל המצוות (שפועלים "ומלתם את ערלת לבבכם") מגיעים לקיום "ציון במשפט תפדה" – גאולת כלל ישראל, בקרוב ממש.

 

שבת שלום!

 

מבוסס על: דברי הרבי בסעודת ברית מילה (לבנו של הרש"ז העכט ע"ה), כ"ב אייר ה'תש"ב (לפני 77 שנה) שרשמם לעצמו בקיצור. נדפס ב"רשימות" חוברת כו (בספר רשימות ג-לז עמ' 438). העיבוד בסיוע "המאור שבתורה – ביאורי החומש" בראשית (הוצ' היכל מנחם תשע"ג) עמ' קמט-נ.

 

______________

*)  ראה אוצר ישראל ערך מילה בביאור טעמי מצוות מילה – התועלת בנוגע לבריאות הגוף וכו'.

 

לכבוד שבת קודש

תפילות

בבקשה להתפלל לרפואת: הרב דוד בן מרגלית שליט"א, יגאל שלמה בן שושנה מהין ובני משפחתו, בבקשה להתפלל לזרע בר קיימא בקרוב לנופית הודיה בת רחל ודויד שלמה בן שושנה ולזרע בר קימא בקרוב למירב המזל בת גאולה ונועם בן לאה וחזרה בתשובה לעידן בן שולמית ושי שלומי בן שולמית ודינה תרצה בת ורדה רגינה ולבשורות טובות ישועות ונחמות לכל עם ישראל

לעילוי נשמת

לעילוי נשמת מרת טליה בת עזריאל לייב ז"ל ת.נ.צ.ב.ה.
לעילוי נשמת עליזה פרומה בת מרדכי ז"ל ת.נ.צ.ב.ה.
לעילוי נשמת ר' מרדכי בן ברוך ז"ל ופאולה פייגלה בת אליעזר ז"ל ת.נ.צ.ב.ה.

מונה מבקרים באתר שבת נט

מונה צפיות תוכן : 20511437

אתר השבת


מאמרים אחרונים