movstube.net

אתר השבת

 
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

מסר ליום העצמאות

העצמאות האמיתית לעם ישראל
במהרה יבוא גואל

ה: הטהרה, הקדושה בבית נשמור, ולעם ישראל דרור.
ע: עתים לתורה נקבע ונרגיש סבבה.
צ: בצניעות נתהלך ונזכה לחייך.
מ: מצוות נקיים בשמחה ונזכה לרוב ברכה.
א: באמונה אין עוד מלבדו נתחזק ונזכה לא להינזק.
ו: ואהבת לרעך כמוך: באהבת ישראל נתחזק וביחד נביא את הגואל.
ת: בתורה ובעבודת המידות נשקיע ולביאת הגואל נגיע.

זכרו: כל קבלה מזרזת גאולה. אנא, עם ישראל, קבלו קבלות, כי כולנו ערבים זה לזה, ויהי רצון שיהיה רק טוב לעם ישראל.
 

לכבוד שבת קודש

תפילות

בבקשה להתפלל לרפואת: הרב שמריהו יוסף חיים בן פעשא מרים, יגאל שלמה בן שושנה מהין ובני משפחתו, בבקשה להתפלל לזרע בר קיימא בקרוב לנופית הודיה בת רחל ודויד שלמה בן שושנה ולזרע בר קימא בקרוב למירב המזל בת גאולה ונועם בן לאה וחזרה בתשובה לעידן בן שולמית ושי שלומי בן שולמית ודינה תרצה בת ורדה רגינה ולבשורות טובות ישועות ונחמות לכל עם ישראל

לעילוי נשמת

לעילוי נשמת מרת טליה בת עזריאל לייב ז"ל ת.נ.צ.ב.ה.
לעילוי נשמת עליזה פרומה בת מרדכי ז"ל ת.נ.צ.ב.ה.
לעילוי נשמת ר' מרדכי בן ברוך ז"ל ופאולה פייגלה בת אליעזר ז"ל ת.נ.צ.ב.ה.

מונה מבקרים באתר שבת נט

מונה צפיות תוכן : 20279404

אתר השבת


מאמרים אחרונים