שואלים את עצמנו כיצד לשמור שבת. הרי כל כך הרבה הלכות יש בשבת, מוקצה, בורר, בישול, טוחן, ועוד הרבה פרטים, כיצד אפשר ללמוד את כל ההלכות ולדעת הכל?

והתשובה לכך היא, שצריך ללמוד כמו בכל דבר שרוצים להבין: קודם כל לומדים.

הרי לנהוג על הכביש זה מסוכן ביותר ויש מקומות שהנסיעה דורשת ריכוז, וכל טעות קטנה יכולה להיות גורלית לכל הנוסעים איתו ברכב ואפילו לאלה שמחוץ על רכב ומשלם עבור לרכב, ובכל זאת אדם לומד לנהוג שיעורי נהיגה ונבחן עד שמקבל את הרישיון. אמנם יש בודדים ביותר שאומרים שנסיעה זה דבר מסובך ומעדיפים תחבורה ציבורית אבל כולם יודעים כדי לדעת לנהוג צריך ללמוד.

אדם רוצה להיות רופא וניגש ללימודים, עד שהוא מקבל את התעודות והרישיונות לעסוק ברפואה עוברות שנים רבות ובכל זאת הוא אינו מתייאש אלא לומד ומשנן עד שיצליח. כך זה גם בהלכות שבת צריך ללמוד ולדעת את ההלכות כמו כל דבר שצריך לימוד. יושבים פעם ביום בקביעות חצי שעה לפחות בספר שמפרט את ההלכות שבת בקלות ולאט לאט רוכשים מושגים והלכות ויודעים. אין אפשרות לוותר על הלכות שבת כיון שכל הבית היהודי בנוי ומיוסד על שמירת שבת כיון שהיא שומרת על הבית היהודי.

מסופר על חייל שהשאיל משניות מבית הכנסת למשך הימים שבהם הוא ישרת מול האויב בלבנון, כשהסתיימה המלחמה הוא נכנס לבית הכנסת ניגש לגבאי ואמר לו החזרתי לך את המשניות, והגבאי ענה לו טעית, המשניות הם שהחזירו אותך... כך היא השבת אנחנו חושבים שאנו שומרים את השבת אבל האמת היא שהשבת היא ששומרת עלינו. שומרת על הבריאות ועל הפרנסה ועל הילדים וככל ששומרים יותר כך היא שומרת יותר ככל שמשקיעים יותר בשמירת השבת כך השבת משקיעה באותה משפחה.

ולכן כשיש קשיי פרנסה צריך לבדוק בראשונה כיצד אנחנו בשמירת השבת האם מקפידים על הלכותיה, על סעודות שבת מוקצה, קריאה המותרת בשבת, וכן דיבורים אסורים ותכנונים לימי החול ועוד ולפני שמחפשים סגולות קמיעים, מקובלים, קודם כל צריך לשמור שבת כהלכה כדי שהשבת תפעיל את סגולתה הרוחנית ותשמור על המשפחה מכל המובנים של שמירה.