אתר השבת

שיחה לפרשת בא עם הרב ישראל אשלג שליט"א

רעיון לפרשת שבוע
כיצד נחנך את הבן המתמודד?
סיפורים חינוכים ומרתקים בענייני חינוך.
כל טוב
שבוע טוב


נמסר ע"י הרב ישראל אשלג שליט"א 0504182631