אקטואליה

בכיה של חינם

בכיה של חינם

הרה"ג רבי שמואל ברוך גנוט שליט"א

עולם שלם מסביבנו שוצף וקוצף. על פני כל הארץ, בעיקר בתל אביב רבתי וירושלים, נעים מפגינים, שרובם אינם יודעים בכלל מהי 'עילת הסבירות' ואיזה עוול גדול היא באה לתקן, ומשביתים את פני המדינה, באלימות דמוקרטית חדשה, לפיה קולו של טייס או רופא שווה יותר מכל השאר. מאות אלפי מפגיני ימין מנסים להבין על מה מהומת השמאל ואיך זה שחוטפים להם את הכרעת הרוב, דרך סוג של הפיכה צבאית, שביתת רופאים חצופה ויריות, כן, יריות.

"הכה ביהודים והצל את המולדת", קבעו שונאי היהודים ברוסיה הצארית את המשפט האנטישמי הזה לדראון עולם. הפורעים הרוסים האנטישמים, חובבי הפוגרומים ביהודים, מעלילי הדם ומפיצי השנאה, הבינו כי ביצירת אויב חיצוני משותף, יצליחו להסית את ההמון מצרות מבית, מתחלואי החברה, ממצוקות היום, כך נולדה הסיסמה הרעה, "הכה ביהודים ו...". כיום מבינים יוצרי מהפכת 'רק לא ביבי', כי אין כמו שנאת חרדים להבערת שמן למדורת השבט. כך אנו רואים עין בעין בקיום דברי המשנה בסוף מסכת סוטה על כל סימני ה'עקבתא דמשיחא', ניצבים אחת לאחת מול עינינו.

מסביב יהומו פלוגות הסער. האלימות ברחובות גואה והשנאה בוערת בעיניים, לא באשמת ההמון- שחלקו לא רחוק כל כך ממסורת ישראל, חלקם הגדול מאמינים בני מאמינים וחלקם תינוקות שנשבו- אלא באשמת התקשורת המורעלת. מספיק חרדי אחד ולא חכם שמצית גפרור, והנה כולנו ניתנים למשיסה. וגם אם אין חרדי- תורן שכזה, אל דאגה, ייצרו אותו, לתפארת המדינה ששייכת לשמאל, והרוב? כולו עדר אספסוף, ששביתת רופאים אחת, שביתת הסתדרות אחת ומפלות בבורסה, תעיף את כל מליוני פתקי הקלפי לאויר הפתוח. (האמת? ליבנו יוצא אל אחינו התועים, שלא קראו ולא שנו, לא יודעים מה הם מפסידים כשהם עסוקים ב'בושה' במקום בבבא בתרא, ובראשם עומד ישיש נרגן, משפטן שאינו יודע לומר את פרשת 'ואהבת את ה' אלוקיך' ברהיטות מתבקשת, כמו כל ילד יהודי).

גם בתוכינו עסוקים בשאלת עילת הסבירות, דשים ומנתחים, מחשבים חשבונות ומפריחים דעות. כאילו מישהו בכלל שואל לדעתנו.

במו אוזני שמעתי אברך מאושר לוחץ יד עם יהודי אחר בבית הכנסת, כולו זורח באור יקרות, ומכריז: "מזל טוב!!".

"מזל טוב!", הצטרפתי לשמחה, "נולד לכם בן? בת?"....

"לא. פשוט היום 'עילת הסבירות' עברה בקריאה שניה ושלישית"....

ובציבוריות החרדית פנימה, בוקה ומבולקה. דילים על גבי דילים, הסכמים באלעד מול דילים בבית שמש, מועמד בבני ברק מול ועדה בצפת, אגודה עם דגל ודגל עם ש"ס וש"ס עם אגודה ואגודה עם דגל, או בעד, או נגד, או לא יודעים, וחוזר חלילה, וחס, ככלב שב אל קיאו, מידי חמש שנים. זה אומר אני אמלוך וזה אומר: אבל אני אתמוך בבלוך...

אנו בוכים והם בוכים.

&&&&

"וְאִם לֹא תִשְׁמָעוּהָ בְּמִסְתָּרִים תִּבְכֶּה נַפְשִׁי מִפְּנֵי גֵוָה וְדָמֹעַ תִּדְמַע וְתֵרַד עֵינִי דִּמְעָה" (ירמיהו יג, יז).

"מקום יש לו להקדוש ברוך הוא ומסתרים שמו. מאי מפני גוה? אמר רב שמואל בר יצחק: מפני גאוותן של ישראל שניטלה מהם ונתנה לנכרים. רבי שמואל בר נחמני אמר: מפני גאוותה של מלכות שמים". (חגיגה ה, ב).

אנו בוכים בכייה של חינם, בכייה לשלום מלכות הביבי(ן). תפילה לשלום הקואליציה שלו. כמיהה שהנציג שלובש את אותו סוג קאפלוש' שאני לובש- יהיה אחראי הנקיון הראשי בבית שמש או בירושלים, באלעד או בבני ברק. אנחנו משקיעים אנרגיה בזוטות, בהבלים, בשעה שאנו יכולים לבכות מרה את בכיו של אבינו אב הרחמן.

להקב"ה ית"ש, אבינו אב הרחמן, ישנו מקום נסתר, בו הוא בוכה על החורבן והריחוק שלנו ממנו, כמובא בהמשך הגמרא שם, על שפל המדרגה בהם נתונים בניו אהוביו ועל השפלת מלכות שמים. גם אם למיעוט ערכנו לא הצלחנו להתעורר מספיק על הריחוק הנורא ועל החסרון העצום בו אנו נמצאים, על ביזוי התורה ולומדיה בימים אלו בראש כל חוצות, על השפלת לומדי התורה ובני הישיבות ואברכי הכוללים, נושאי דף הגמרא בגאון, ועל כך שמשנאי השם נשאו ראש. גם אם אנו כל כך אטומים, שומה עלינו לבכות את בכי המסתרים של מי שמספק את כל צרכנו, כל חיינו, המעמידנו על מתכונת ושלימות אברינו ונתן בנו נפש יודעת ומשכלת. אבינו מלכנו יודע כל הנסתרות וכל תעלומות נגלו לפניו. כמה נורא, הנה עוד תשעה באב חלף עלינו, בתוככי הגלות המרה בין יהודים. הקב"ה יודע שעדיין לא הגיע הזמן לגאלנו, עוד לא הגיע הרגע המתאים, והוא בוכה במסתרים, עד שהרגע הנכסף בוא יבוא.

ואנו? אנו מצטרפים לבכייה ולכאב הגדול. כי האמת לאמיתה היא, שזה, ורק זה, מה שחשוב...

(פורסם ב'קוראים אלעד', ערב שבת נחמו התשפ"ג).