חומש דברים

שמים וארץ עדים

שמים וארץ עדים
/ שיר מאת: אהובה קליין ©

שמים וארץ עדים
 לקולות שירה מהדהדים
ראשונים בסדרת הבריאה
 ליקום  משמשים יריעה.

לנצח חיים וקיימים
באמתחתם חרבות ומגדים
בקיום תורה ומצוות
יעניקו   כמים ברכות.

אך באין הענות לציווים
לא טל  לא רביבים
עם  מפוזר כחרס נשבר
איין לחם  קוץ ודרדר.

כי ישנו מלך לתבל
צופה מביט ומסתכל
שופט באמת  וצדק בנים
בוחן כליות  גם הרהורים.

הערה: השיר בהשראת פרשת  האזינו- חומש דברים.