חומש דברים

חיים טובים/ שיר מאת: אהובה קליין (c)

חיים טובים/ שיר מאת: אהובה קליין (c)

הוא נצר לדור ישרים
יתור אחר תשובות ורזים 
מעשה הבריאה והיקום
דרכי חייו וסוד הקיום.

חש כי שוחה בימים
מתגבר כארי על הגלים
נס מעצות אחיתופל
מתרחק מעלטה ואופל.

שומע בעצת חכמים
הדבוקים לתורה ואלוקים
שותה בצמא המילים
מתורתם מחכים.

מאמין בכוחם הנשגב
לחולל שינויים בחייו
כאמונת שונמית באלישע
את בנה החיה וגם הושע.

הערה:השיר בהשראת פרשת האזינו [חומש דברים]