חומש במדבר

מלחמה ונחמה/ שיר מאת: אהובה קליין©

מלחמה ונחמה/ שיר מאת: אהובה קליין©
גם בעת מלחמה
מהדהדות קולות נחמה
אל עם למוד ניסיונות
בחוליית שרשרת דורות.
 
בלב אלוקים זיכרונות
לעד בסלע חקוקות
זכירת חסד נעורים
כלה וטקס נישואין.
 
הליכה בחולות שיממון
יובש עייפות וצימאון
כי לא ייטוש  ה' בניו
יצילם משיני טורפיו.
הערה: השיר בהשראת ההפטרה לפרשת מטות[ירמיהו, א]