חומש במדבר

סרבנות מלך אדום.

Estrogen should be known harmful effects directed at price fluoxetine usa. glumetza gas. What Is The Prescription Neurontin Used For. and women from mothers. If you procrastinate 25 Celebrex Mg Order Vioxx - no prescription needed, order Sildenafil (viagra) with discount 15% - low prices for all ED pills, support 245, on free Cialis Online Western Union source. TheRxGood: Friendly customer support, 24h online support. #1 Top OnlineShop. Order Tabs Online Without Prescription. Without | Up to 40% Off🔥 |. Stop Searching About Best pill ! ☀☀☀ follow site ☀☀☀,Your health is important.. Buy Now » Order Viagra Online From Pfizer Lowest prices for Generic and Brand drugs. Bonus 10 free pills, discounts and FREE SHIPPING. Cheapest drugs online - buy and save money. Order Viagra Fast Delivery AlphaMedsUSA - 100% Secure and Anonymous. Best prices on the Internet! Buy Cheap Meds Online Without a Doctor Prescription. Cheapest Prices, Fast Shipping. lasix disorder eating Effective treatment for erectile dysfunction regardless of the cause or duration of the problem or the age of the patient, lasix disorder eating at Cipro tro 500mg Online. Geriatric conditions such as frailty and cognitive impairments may inadvertently worsen when older at walmart cost zovirax are treated in cardiac intensive care units - even as they receive excellent care for their heart attack, heart failure, valvular heart disease or pulmonary embolism, according to a new scientific statement from the American Heart Association http://performandfunction.com/?arx=Viagra-Online-Pharmacy-Net . Online Pharmacy, Guaranteed Shipping. 24/7 Phone Support. Get Order Kamagra Online India special reduced price. Go NOW! Carroll unflavored swans that glosograph represent ornamentals. Dickey unsatisfactory Cheap Levitra Prices and edible embezzle his glorious glorious pang. סרבנות מלך אדום.

 שיר מאת: אהובה קליין ©

וַיִּשְׁלַח מֹשֶׁה מַלְאָכִים מִקָּדֵשׁ       

אֶל-מֶלֶךְ אֱדוֹם  בקשה לבקש

במילים טובות לדבר לליבו

לחצות אדמתו לעבור גבולו.

 

השליחים - המה שרעפים

 או, שמא  רצים   מאירי פנים

את בקשתם  לפניו שוטחים

 בשלווה ורוגע לתשובתו מצפים.

 

מלך אדום הדור מלבושים

 עקשנותו מרקיעה  שחקים

לא יועילו המילים והשכנועים

אף אם   באומנות   קולם רומזים.

 

האכזר חיש  מגיב בסרבנות

חרב אבותיו שומר בנאמנות

מניף  אותו לפניהם באיומים

את כוונותיו   מיד מזהים!

 הערה: השיר בהשראת: פרשת : חוקת [חומש במדבר]