חומש במדבר

החובה ללמד זכות

שלום וברכה
שיעור בענין מעשה מרים סיפור לשון הרע
החובה ללמד זכות

גדולתו של משה שהוא מהנעלבים ואינם עולבים.
כל טוב
הרב ישראל אשלג
0504182631