חומש ויקרא

שבת ומקדש

שבת ומקדש

 מאת: אהובה קליין ©

 

הרקיע זוהר הוד והדר

חיש מניס יגון וצער

השבת פרסה כנפיים

בחיקה ברכות כמים.

 

מלאכים נושאים עיניים

בוחנים יהודים יראי שמים

עזים כנמרים , גיבורים כאריות

עטורים צחורים וטליתות.

 

לבבות רצופי אהבה

מייחדים תפילתם בכוונה

גופם קדושה וטהרה

נשמתם אמונה זכה.

 

שבת ומקדש יראים כ                                                                                                                                                                                                                     באר מים חיים

שואבים עוז וכוח

שלווה רוגע ומנוח.

הערה: השיר בהשראת פרשת: אחרי מות- קדושים [ חומש ויקרא]