חומש ויקרא

דבר החסידות – פרשת שמיני

ב"ה

דבר החסידות – פרשת שמיני

 

הניצחון האמיתי

 

פעם הגיע לרבי אחד המנהיגים של הפדרצייה היהודית של צפון אמריקה, והציע שהמשפחות היהודיות יציבו כסא ריק ליד שולחן ליל הסדר, לזכר קדושי השואה הי"ד הנעדרים מאתנו.

השיב לו הרבי:

-         הרעיון שלך מעניין, אבל אני הייתי מציע, שבמקום להשאיר את הכסא ריק, נזמין יהודי שלא חוגג עדיין את ליל הסדר ונושיב גם אותו ליד שולחן ליל הסדר. זו תהיה מורשת חיה אמיתית ונצחון לעם היהודי.

 (ע"פ הספר "לאן הלכת? – התמודדות עם שכול" פרק 16)

 

~~~

למה "הולך על גחון"?

לקראת סיום פרשתנו (יא, מב) נאמר "כל הולך על גחון . . לא תאכלום כי שקץ הם".

מפרש רש"י: "הולך על גחון – זה נחש ולשון גחון: שחייה, שהולך שח ונופל על מעיו".

מניין לו לרש"י שמדובר כאן בנחש?

התירוץ פשוט, כי הפעם היחידה בתורה שמוזכר לשון "גחון" בבעלי חיים הוא בנחש – "על גחונך תלך" (בראשית ב, יג).

אבל אם כן קשה לאידך גיסא: מדוע לא מפרש רש"י "הולך על גחון" בפשטות – שהוא הולך על הבטן (כפי שמתרגם אונקלוס "מעוהי"), ובמקום זה נדחק לפרש שגחון הוא מלשון שחייה [=התכופפות] "שהולך שח ונופל על מעיו" כלומר, שהנחש הולך עם הראש כפוף ואח"כ נופל על מעיו?

ויש לבאר טעמו של רש"י בדרך הפשט ועל דרך החסידות:

 

בדרך הפשט:

לא נמצא עוד מקום במקרא ש"גחון" פירושו מעיים, אבל גחון מלשון שחייה יש לו חבר במיכה (ד, י) "חוּלִי וָגֹחִי בַּת צִיּוֹן כַּיּוֹלֵדָה" שרש"י מפרש: "וגוחי – כרעי ושחי [ומביא דוגמא:] על גחונך, וכן בלשון משנה* כותל הגוחה לרשות הרבים" וגם בלשון ארמי מצינו "גחין ותלחוש" (ב"מ נט, א. ועד"ז בכ"מ).

 

ועל דרך החסידות:

ידועים דברי חז"ל (שבת קה, ב) "כך אומנתו של יצר הרע – היום אומר לו עשה כך ולמחר אומר לו עשה כך, עד שאומר לו עבוד עבודה זרה".

וזה מה שהתורה מספרת לנו כאן:

הנחש, שזהו יצר הרע (זהר ח"א לה, ב), לא מגיע ליהודי ואומר לו שיהיה "הולך על מעיו" – שיהיה כל כולו שקוע בארץ ובחומריותה, אלא הוא מתחיל עם "הולך שח" – שהראש שלו יתכופף, ולא יתבונן במי שאמר והיה העולם.

אבל אח"כ: "ונופל על מעיו" – ההתכופפות הקלה מביאה לכך שבסופו של דבר הוא מגיע לידי נפילה גמורה.

והעצה לזה היא "שאו מרום עיניכם" – שיעסוק בעניינים של מרום – תורה בכלל, ובמיוחד בפנימיות התורה (בחינת 'שמים' שבתורה), שזה מונע את המצב של "הולך שח".

 

שבת שלום וחודש טוב!

 

מבוסס על: לקוטי שיחות חלק יז, שמיני שיחה ד (עמ' 117 ואילך. ובמתורגם ללה"ק עמ' 125 ואילך). הרעיון לעיבוד בסיוע "המאור שבתורה – ביאורי החומש" ויקרא עמ' קנג-ד. וראה בהמשך השיחה ביאור מארז"ל (קידושין ל, א) "וי"ו דגחון חציין של אותיות". ועוד חזון למועד.

 

______________

*)  לא נמצא במשנה שלפנינו, אבל נמצא בתוספתא מו"ק פ"א ה"ד. וראה לקו"ש (ח"י ע' 115. חט"ו ע' 348 הע' 6) שבפירושו על התורה קורא רש"י גם לתוספתא "לשון משנה".

 

--

 

 

צעירי חב"ד – סניף מרום כנען

בהנהלת הרב חיים ודבורה זילבר

 

שיעורים לנשים  |  מדרשיית נוער   מועדון לילדים  |  שיעור לעולים  |  ביקורי בית  |  מסיבות בחגים  |  דוכן תפילין ונרות שבת  |  התוועדויות  |  סדנאות מגוונות  |  תהילים לבנות   בדיקת תפילין ומזוזות  |  מכתבי יום הולדת   קייטנת גן ישראל   שיעור רמב"ם  |  הפצת חומר לשבת וחגים  |  מסיבות ראש חודש  |  ועוד

 

כתובת: רחביאליק 199/3, הר כנען, צפת

כתובת המקלט: רח' זמיר פינת אלכסנדר פצ'רסקי (ע"י המתקנים) איביקור, צפת.

טלפון: 0506-737410

מייל: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

תוכלו לראות תמונות מהפעילות בסניף ע"י הקשה בגוגל 'צעירי חב"ד מרום כנען'.