חומש שמות

עומדת בחנות - שיר

עומדת בחנות לפני רכישה
זו ממש הזדמנות: חליפה חדשה
המבחר כה גדול, ההחלטה די קשה
במבצע ובזול. רק שלמי בבקשה.
ירוק או כחול, בקפלים מעוטר
יש רחב ויש צר.
מה מתאים למידה, ארוך או קצר

התלבטות... מדידה....
כל הצעה – בפלס נשקל
איך זה "נראה"? כבד או קל
חגיגי או ספורטיבי, שקט או אטרקטיבי
והעיקר –
מה תאמר הגיסה כשנפגש בשמחות
מה תחשוב השכנה, מה תגיד האחות.
איך זה נראה בעיני החברה
ומבט של השוויגער: זה טוב או זה רע?

מתלבטת, מתחבטת, מסתפקת, אכן,
חשוב עד מאוד, כן, חשוב... למצא חן.
אבל רגע, איך אפשר לשכוח
ממציאות החיים אי אפשר לברוח.
לא יתכן... למצוא כן בעיני כולם
מה איכפת – מה יאמר "כל העולם".
המחמאות – הרי לא מכסות את ההוצאות.

אנשי העולם בהבל פיהם
לא מעניקים – משלהם –
ואם מצאת חן בעיני כל חברה
מה בדיוק תקבלי בתמורה??
וכי "דעת הקהל" – תושיט לך עזרה
על פתחי גיהנום – כי אופנה כך גזרה?
"כולם כך הולכים" "לא רוצה להיות שונה"
ועם "כולם" להענש – את מוכנה?
לקנות חדש – זה נפלא גם רצוי
אך אל תתפשרי – על מה שמצוי.
אל תשכחי את סוד המהות

רכישה – רק על פי צו הצניעות.
ממונך אז יושב לך בכפל כפליים
לשפע תזכי - בברכת שמים.
כבודך אז יגדל, וגם רוב הצלחה
אישה "יראת ה'" תזכה לברכה.
כשאת קונה – זכרי את קונך
רצון הבורא – הפכי לרצונך
הביטי במראה וזכרי כי "עין רואה"
התלבטי בין דגמים חשובים
וזכרי: כל מעשיך בספר נכתבים.
למצוא חן – זה חשוב, אך לא לפני "כולם".
למצוא חן אך ורק לפני בורא עולם.